سه شنبه 4 تیر 1398 | Tuesday 25 th of June 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
بخش دوم : نمودارهای Sequence

      در این بخش ما به شش مطلب در مورد اطلاعات موجود در سیستم می پردازیم و هر دو نمودار Use CaseوSequenceان را بررسی می کنیم .

نمودارهای ورود اطلاعات:  در نمودار زیر همانطور که مشاهده می شود مشتری یا همان نقش های برنامه اطلاعات لازم یعنی کد 13 رقمی مددجو را وارد می کند در صورت وجود اطلاعات ( پس از انجام شدن جستجوی خودکار) اگر اطلاعات این کد در سیستم موجود باشد به نمایش گذاشته شده و اگر اطلاعات موجود نباشد کاربر می تواند اطلاعات لازم را در سیستم وارد و سپس ذخیره نماید .

نمودار فعالیت این بخش همانطور که از شکل بالا پیداست خیلی ساده است که در ادامه بحث اورده شده است .

نمودارهای ویرایش اطلاعات: اما همانطور که همه ما می دانیم در کارهای انسانی احتمال خطا وجود دارد لذا ما باید بتوانیم اطلاعات وارد شده را در صورت لزوم اصلاح و ویرایش کنیم برای این کار نمودار زیر را طراحی کرده ایم . این نمودار به ما می گوید که پس از دادن کد 13 رقمی توسط کاربران سیستم به جستجوی رکورد مورد نظر پرداخته و سپس اطلاعات فرد مورد نظر را به نمایش می گذارد در این هنگام کاربر بایستی اطلاعاتی را که می خواهد ویرایش ، افزایش و یا ثابت بگذارد و در نهایت دستور ذخیره این اطلاعات را به سیستم بدهد تا پس از ارسال این اطلاعات جدید به پایگاه اطلاعات پایگاه به روز شود . نمودار فعالیت این روند به راحتی برحسب نمودار کیس ان در ادامه اورده شده است .

نمودار Use Caseویرایش اطلاعات

 

نمودار Sequenceویرایش اطلاعات

 

نمودارهای جستجوی اطلاعات: همانطور که در شکل زیر پیداست پس ورود کد 13 رقمی توسط کاربر جستجوی اولیه انجام شده و در صورت نبودن اطلاعات لازم پیامی مناسبی ارسال می گردد سپس با تعیین ایتم های لازم برای جستجو ( گزارش گیری ) اطلاعات لازم بواسط ارسال می شود و در نهایت اطلاعات بصورت فرم چاپ می شود .

     با توجه به شکل فوق می توان نمودار فعالیت جستجو ( گزارش گیری ) را بصورت شکل بعد طراحی کرد.

 

نمودارهای لیست برداری : این نمودار که به شکل زیر طراحی شده است به ما می گوید که کاربر بعد از ورود اطلاعات جستجو هایی را انجام می دهد که لیستی از دانش اموزان یا دانشجویان را که دارای یک وجه مشترک هستند بصورت لیست فراهم کند برای این کار اطلاعات لازم را بواسط ارسال سپس از یافتن افراد مورد نظر توسط سیستم دستور لیست برداری توسط کاربر صادر و لیست برداری انجام می شود نمودار فعالیت نیز در ادامه اورده شده است .

نمودار Use Caseلیست برداری اطلاعات

 

 

نمودارهای ایجاد فرم: گاهی اوقات لازم است تا بر حسب اطلاعاتی که مرکز از ما انتظار دارد فرم هایی ایجاد و اطلاعات را در ان ها ارسال کنیم برای این کار نمودار زیر نشان دهنده ورود اطلاعات لازم توسط کاربر و ارسال به واسط و پایگاه داده و درنهایت دستور ایجاد فرم می باشد . نمودار فعالیت نیز بر حسب همین نمودار ایجاد شده است .

          نمودار Use Caseایجاد فرم 

نمودار های حذف اطلاعات: این نمودار که به شکل زیر طراحی شده است به ما نشان میدهد

که اطلاعات لازم توسط کاربر به سیستم  ارسال می شود پس از جستجو و یافت شده فرد یا افراد مورد نظر کاربر دستور حذف از پایگاه داده را ارسال می کند و درنهایت اطلاعات لازم از سیستم حذف می گردد. نمودار فعالیت این بخش به شکل زیر طراحی شده است .

  

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26