پنج شنبه 26 تیر 1399 | Thursday 16 th of July 2020 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
بخش اول : معرفی جداول پایگاه داده

      در این فصل از پایان نامه نمای جداول و ایتم های اصلی ان ها را معرفی می کنیم و برخی از جداول ثابت را نیز به نمایش می گذاریم سعی ما بر این است تا روال این نمایش به مانند فصل قبل بر حسب صفحات و اولویت ورود اطلاعات باشد.

      ما در این بخش از جدولهای مشابه و با یک ساختار یکی را معرفی می کنیم و از جدولهای کم اهمیت نیز صرفنظر می کنیم .

 جدول کاربران: ما پس از ورود به این سیستم ابتدا به انتخاب کاربر می رسیم ما کاربران را در جدول Userقرار داده ایم این جدول در دو نمای Profile  و  Open tableدر ذیل نمایش داده شده است .

 

نمای Profile

جدول نامگذاری و URL   صفحات  : این جدول که در اصل همان صفحه ی دیفالت است به شکل زیر طراحی شده است . در این جدول ID_ pageبرای شماره صفحه،Name _ Page  برای نام صفحه ، Url _ pageبرای لینک صفحه و چهار گزینه دیگر برای مجوز دادن به کاربران است  که f  مسئول فرهنگی، mمسئول کانون ، moمتصدی فرهنگی و mocنیروی فعال در کانون می باشند

نمای Profile

نمای Profile

جدول سجلی و مشخصات خانوادگی: این جدول برای ذخیره کردن اطلاعات شناسنامه ایی و خانوادگی افراد جدید الورود به سیستم فرهنگی می باشد . این سیستم مشتمل بر اطلاعاتی همچون  : کد 13 رقمی فرد که دانش اموز یا دانشجو می باشد ، کد شاخه که 4 رقمی است مثلا منطقه 4 مشهد با کد 1750 می باشد این کدها از تهران تعیین شده اند ، نام و نام خانوادگی ، نام پدر و کلیه مشخصات سجلی فرد ، علت تحت حمایت ، دین و مذهب ، تمایل به استفاده از کانون ، تلفن 1 و تلفن 2(همراه ) و ادرس منزل ، تاریخ تحت حمایت ، کد سرپرست و نام و نام خانوادگی وی ، نسبت با دانش اموز ، میزان سواد ، بانک و شماره حساب و ....، و در نهایت دانشجو یا دانش اموز است می باشد . نمای این جدول در اولین تصویر صفحه بعد مشخص شده است .

در میان جدولی که شرح ان گذشت ما جداولی را برای ذخیره اطلاعات را درست کرده ایم تا اطلاعات بصورت پیش فرض و ساده در اختیار عموم کاربران باشد و هر کاربر به میل خود اطلاعات را ذخیره نکند این جداول در ادامه معرفی می شوند.

جدول شماره شاخه: که با توجه به اطلاعاتی که از تهران صادر شده بصورت جدول فراهم امده است.

جدول شهر: برای محل صدور شناسنامه افراد قابل استفاده است .

          جدول جنسیت: این جدول به صورت کلی برای سه بخش طراحی شده است یعنی برای قسمت سجلی تعیین کنیم { دختر یا پسر } برای قسمت مدارس { دخترانه یا پسرانه } و برای قسمت رابطین و مربیان { زن و مرد } این جدول در دو هر دو نمای Profile  و Open Tableنمایش داده شده است .

      

 

جدول وضعیت جسمانی: این جدول شامل ناتوانی هایی است که یک فرد ممکن است داشته باشد لذا برای برخی از این ناتوانی ها جدولی طراحی شده که مدیر سایت می تواند با توجه به گزارشات این لیست را افزایش یا کاهش دهد .

 

جدول نسبت: چون برخی مواقع افراد مختلف تکفل فرزندان تحت حمایت امداد را به عهده گرفته اند لذا برخی نسبت ها وجود دارد که برای اینکه سیستم شلوغ نشود ما برخی از نسبت ها را لیست کرده ایم و به جای برخی فقط قیم را قرار داده ایم جدول نسبت به شکل زیر است .

 

 

جدول تذکر: این جدول برای وقتی طراحی شده که نیاز به توضیحاتی در مورد یک دانش اموز باشد این جدول بسیار ساده و به شکل زیر طراحی شده است .

 

سکونت: برای تعیین محل سکونت فرد که در شهر زندگی می کند یا روستا استفاده می شود.

 

جدول علت: این جدول همانطور که گفته شد برای یکدست شدن علت تحت حمایت افراد طراحی شده است .

 

جدول مذهب: جدول مذهب و جدول دین بسیار شبیه هم بودند فقط مقدار جدولی انها فرق داشت لذا ما فقط نمایی از جدول مذهب را در زیر نمایان ساختیم .

 

جدول میزان سواد: این جدول برای ذخیره اطلاعات میزان سواد سرپرست خانواده طراحی شده تا بتوان در گزارش گیری هایی برای قسمت اموزش خانواده که احتمالا به برنامه خواهد شد استفاده کرد.

 

در این قسمت به اطلاعات مدارس ، دانشگاهها ، خوابگاهها ، کانون ها و برخی از جداولی که در دل این جداول طراحی شده اند می پردازیم .

جدول مدارس: جدول مدارس شامل مشخصات مدارس می باشد که شامل ( نام مدرسه ، کد 8 رقمی مدرسه ، نوع مدرسه ، خوابگاه دارد یا ندارد، مقطع ، ناحیه اموزش و پرورش مدرسه ، ادرس و تلفن ) می باشد .

 

جدول نوع مدرسه: این جدول نیز بعلت یکدست شدن اطلاعات طراحی شده است تا نوع مدارس همیشه یکنواخت و از میان لیست کشویی ثبت شود. این جدول را در دو نمای Profileو  Open Tableدر ادامه مشخص کرده ایم.

     

            

جدول پایه: برای مشخص کردن این که یک مدرسه در مقطع ابتدایی یا راهنمایی یا متوسطه و پیش دانشگاهی دارای چه کلاسهایی می باشد طراحی شده است. این جدول شبیه جدول مقطع بود لذا فقط یکی را اورده ایم .

البته همانطور که در نام جدول مشاهده می کنید این جدول چند مرتبه برای پایه های مختلف طراحی شده است .

رشته مدارس: این جدول برای مقطع متوسطه و پیش دانشگاهی طراحی شده است تا به شکل یکنواخت رشته ها پر شود ( مثلا برخی از همکاران رشته علوم انشانی را به اشتباه ادبیات یا فرهنگ و هنر خطاب می کنند) .البته ما درصدد هستیم تا زیر رشته های گروه فنی و  کارو دانش را نیز برای یکسان سازی در اینده به سیستم اضافه کنیم البته این کار چون واحد فرهنگی نیاز کمتری به ان دیده است فعلا انجام نشده تا از شلوغی صفحه نیز جلوگیری شود و صفحه سریع و راحت تر Loadشود .

جدول دانشگاهها: در جدول دانشگاهها ما اطلاعات مورد نیاز برای یک دانشگاهها مثلا نام ، شهر ، نوع و ... را ذخیره می کنیم این جدول در زیر مشخص شده است .

 

جدول نوع دانشگاهها: این جدول که برای یکسان سازی نوع دانشگاهها و مقدار نرم پرداختی به دانشجویان انها می باشد در دو نمای Profile  و  Open Tableطراحی شده است که در ادامه اورده شده است .

    

جدول خوابگاهها: برای ذخیره مشخصات خوابگاه مورد استفاده قرار می گیرد و به شکل زیر طراحی شده است.

جدول کانون : این جدول جهت ذخیره مشخصات کانون ها فراهم امده و شامل اطلاعاتی چون نام ، شماره کانون ، نام مسئول کانون ، نام معاون اموزشی ، ادرس و تلفن ، نوع تملک است که در صورت اجاره ایی بودن کانون فرم قرارداد کانون باز شده و اطلاعات ان نیز در همین جدول ذخیره می شود . جدول کانون به شکل زیر است .

     همانطور که گفته شد در این قسمت فقط نام مسئول و معاون اموزشی کانون می اید ولی مشخصات کامل انها در جداول جداگانه طراحی شده که به علت تشابه این جداول و جداولی مانند مسئول فرهنگی و متصدی فرهنگی فقط جدول مدیر کانون را در این قسمت اورده ایم و دیگر جداول صرفنظر کرده ایم .

جدول مدیر کانون: این جدول جهت ذخیره اطلاعات مدیر کانون به کار می رود و شامل اطلاعاتی مانند { نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، کد ملی ، شماره شناسنامه ، نام کاربری و رمز عبور} می باشد. این جدول در ادامه اورده شده است .

جدول رشته ها: برای نگهداری اطلاعات رشته ها از قبیل ساعت تشکیل کلاس ، روز ، مربی ، نرم پرداختی ، سال و ترم و اطلاعات کانون می باشد .

جداول نوع تملک : این جدول هنمانطور که قبلا گفته شد در صورت اجاره ایی بودن کانون منجر به باز شدن قرارداد کانون می شود و در صورت { سایر } فقط یک تکس باکس برای توضیحات باز می کنند و در دیگر گزینه ها رویدادی رخ نمی دهد . این جدول در دو نمای Profile  و  Open table  نمایش داده شده است .

     

                                                        

جدول مربی: این جدول جهت ثبت اطلاعات مربیان می باشد که در هنگام ذخیره اطلاعات ان به جدول مدرک تحصیلی نیاز می باشد ( جدول مدرک تحصیلی در رابطین و سر رابطین نیاز استفاده شده است ) نمای این دو جدول در زیر امده است .

     حال که جداولی مدارس و دانشگاهها را داریم نوبت به ثبت اطلاعات تحصیلی دانش اموزان و دانشجویان و هزینه های انها می شود .

جدول مشخصات تحصیلی دانش اموز : این جدول مشتمل بر اطلاعاتی همچون { کد مددجویی ، نام و کد مدرسه ، مقطع ، پایه ، رشته ، رابط ، معدل و خدمات دریافتی دانش اموز که حدود 12 خدمت در نظر گرفته شده است} می باشد . تصویر این جدول در ابتدای صفحه بعد امده است .

جدول خدمات تحصیلی دانش اموز: این جدول همان 12 خدمت فوق را با نرم و قسمتی برای فعال بودن یا نبودن ان نمایش می گذارد و ذخیره می کند .

نتایج پایان سال: در این جدول اطلاعات مربوط به قبول شدن یا مردود شدن دانش اموز در پایان سال تحصیلی ذخیره می شود در صورت قبولی دانش اموز و کلیک بر روی جدید اطلاعات دانش اموز برای سال جدید بعدی اضافه می شود و در صورت مردودی وی اطلاعات جدید برای سال جاری وی می اید . نمای این جدول در ادامه امده است.

 

جدول تحصیلی دانشجو: این جدول مشابه جدول دانش اموز است و لی یک گزینه ترم بیشتر دارد و به جای 12 خدمت دانش اموز فقط شامل 6 خدمت است ( این خدمات در فصل بعدی معرفی شده اند ). نمای این جدول به شکل زیر است .

جدول خدمات دانشجویی: دقیقا همان جدول خدمات دانشجویی بعلاوه یک ایتم ترم می باشد که در زیر نمایش داده شده است .

      در این قسمت به توضیح جداول رابطین و سر رابطین و جداول مربوط به انها می پردازیم.

جداول سر رابط: این جدول همانطور که در ذیل مشاهده می کنید مشتمل بر مشخصات شناسنامه ایی ، پست وی در مدرسه یا اداره ، شماره حساب ، مدارس تحت نظر وی ، ادرس و تلفن و همراه وی می باشد .

جدول پست سر رابط و رابط در مدرسه: این جدول شامل گزینه هایی مانند معلم ، مدیر ، ناظم و .... می باشد که بصورت زیر طراحی شده است .

جدول تاهل: این جدول علاوه بر این قسمت در قسمت مربیان نیز مورد استفاده قرار گرفته است اما ترجیح داده شد در این قسمت به نمایش گذاشته شود.

جدول رابط: این جدول همانطور که مشاهده می کنید دارای اطلاعاتی همچون کد سر رابط ، کد رابط ، کد شاخه ، نام و نام خانوادگی ، نام پدر و مدرسه محل خدمت و تلفن وی می باشد .

جدول ناهنجاری ها: این جدول با توجه به اطلاعات ارسالی رابطین و سر رابطین محترم تکمیل و ذخیره می شود تا به مشکلات دانش اموزان رسیدگی شود . این جدول به شکل زیر طراحی شده است .

      حال که جداول مهم قسمت های اصلی را بررسی کردیم لازم میدانم کمی نیز به قسمت های مالی بپردازیم .

جدول اعتبارات: این جدول که در صفحه اعتبارات کاربرد دارد برای نمایش جمع مانده  کل ، محلی و دولتی استفاده می شود ضمن اینکه ایتم سال را هم دارد . این جدول در ادامه امده است.

جدول نوع اعتبار: این جدول برای تعیین اینکه اعتبار از محل دولتی یا محلی امده است طراحی گشته که نمای ان به صورت زیر است .

جدول تعرفه: این جدول برای تعیین مانده هزینه عملکرد واحد فرهنگی کمیته در برنامه های مختلف استفاده می شود یعنی مثلا در خدماتی مثل اردو یا ایاب و ذهاب چند نفر و چه مقدار اعتبار مانده است .

      اما کسانی که با مسائل مالی سروکار دارند می دانند که هزینه های مالی سر فصل بندی شده اند مثلا برای یک سیستم دانشگاه ممکن است { پرسنلی ، اداری ، خدماتی ، رفاهی و. .. } باشد در این قسمت به معرفی جدول ریز برنامه های واحد فرهنگی می پردازیم .

جداول ریز برنامه ها: این جدول در دو نمای  Profile  و  Open Tableنمایش داده شده و مشتمل بر سر فصل های واحد فرهنگی می باشد که تا کنون برنامه ما بنا به درخواست واحد فرهنگی کمیته امداد مشتمل بر سه قسمت اول جدول Open tableمی باشد .

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26