پنج شنبه 26 تیر 1399 | Thursday 16 th of July 2020 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
زیر سیستم اعتبارات و تعیین نرم هزینه ها

        این زیر سیستم که تقریبا یک زیر سیستم جدید و سلیلس برای کارهای مالی واحد فرهنگی کمیته امداد است شامل قسمت های زیر است :

 • کد شاخه و نام شاخه که در هنگام ورود کاربر پرسیده شده و در این قسمت بصورت پیش فرض قرار دارد و قابل تغییر نیست .
 • سال تحصیلی که توسط کاربر انتخاب می شود البته بصورت پیش فرض سال جاری است .
 • تست باکس های نشان دهنده باقی مانده اعتبارات بصورت محلی یا دولتی و یا جمع کل ان ها می باشد .
 • قسمت برداشت از موجودی که پس از زدن کلید مربوط به ان قسمت داخل کادر برای تعیین نوع اعتبار و مبلغ ان باز می شود ( این مبلغ بعد از لیست گیری خدمات انجام شده و تعیین می شود ) و زدن کلید تائید از موجودی مربوط به نوع اعتبار و موجودی کل کم می شود.
 • قسمت اضافه کردن به موجودی که پس از زدن کلید مربوط به ان کادر فعال شده و پس از تعیین نوع اعتبار و مبلغ و تائید به موجودی قبلی از همان نوع و موجودی کل اضافه می شود .
 • دکمه برگشت که مانند تمامی کلیدهای برگشت باعث انتقال از صفحه جاری به صفحه پیش فرض می شود.

      نمای صفحه اول اعتبارات به شکل زیر است :

           صفحه بعدی در این زیر سیستم صفحه تعیین نرم می باشد که شامل قسمت های زیر می باشد.

 • جدول تعیین نرم که همان دوازده خدمت ذکر شده در قسمت اطلاعات درسی در ان قرار دارد و پس از ثبت ، نرم و حجم ان قابل مشاهده است .
 •  سال تحصیلی که بصورت پیش فرض سال جاری می باشد.
 • قسمت تعیین نرم و حجم خدمات که پس از انتخاب خدمت مورد نظر کد و نام خدمت در این قسمت نوشته شده و پس از تعیین نرم و حجم فعالیت و زدن دکمه ثبت این نرم ذخیره می شود.
 •  دو لینک موجود در پایین صفحه می باشد اولین لینک به صفحه ایی مراجعه می کند که تمام فعالیت ها را با حجم کل و حجم انجام شده نشان می دهد و حجم باقی مانده را محاسبه و نشان می دهد و در قسمت پایینی صفحه نرم و هزینه کل ان را نیز به ما نشان می دهد. و لینک دومی به صفحه ایی می رود که بصورت فهرست خدمات تعلق گرفته به یک دانش اموز را نشان می دهد و جمع ان را محاسبه می کند .
 • کلید برگشت که مانند قبل باعث انتقال صفحه از صفحه جاری به صفحه دیفالت می شود.

     نمای این صفحه نیز برای مشاهده در ادامه اورده شده است .

     نکته قابل ذکر این است که سیستم اعتبارات دانشجویی ، دقیقا مانند سیستم اعتبارات دانش اموزی است با این تفاوت که الف ) یک ایتم ترم بیشتر دارد ب ) تعداد خدمات ان فرق می کند .لذا برای جلوگیری از تکرار مطالب فقط به نمای این صفحه که به شکل زیر است بسنده می کنیم :

  

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26