شنبه 27 دی 1399 | Saturday 16 th of January 2021 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
مقدمه

سیستم خبره برای گرفتن دانش و رفتار یک خبره در یک زمینه موضوعی خاص طراحی شده است به همین خاطر سیستم های مبتنی بر دانش[1]  نیز نامیده شده اند. تجربه افراد خبره در حل مسائل ، بسیار کارگشا است. بنابراین وجود این افراد در یک سیستم جهت تصمیم گیری در امور مشکل ساز ضروری است. با توجه به کمبود اینگونه افراد در یک سیستم ، نیاز به انها و حتی جایگزین مناسب برای انها در صورت لزوم ، دارای اهمیت می باشد. یکی از گزینه های مناسب برای جایگزین یک فرد خبره ، سیستم خبره است .

در سیستم کارت هوشمند سوخت، دفاتر اطلاع رسانی محدودند و افراد ناچارند برای حل مشکل کارت سوخت خود به مکان های خاص مراجعه کنند و ممکن است به دلیل عدم اطلاع دفاتر از مشکلات و راه حل ان، افراد ناچار باشند جهت رفع مشکل به جای دیگر مراجعه کنند که این مسئله خود موجب اتلاف وقت مراجعین می شود. همچنین در این سیستم (سیستم کارت هوشمند سوخت)، مشکلات کارت سوخت و راه حل های ان ثبت نمی شوند، این مسئله باعث می شود زمانیکه افراد تعویض شده و جای خود را به دیگری می دهند، فرد جدید از مشکلاتی که تا ان زمان در سیستم کارت هوشمند سوخت رخ داده است اطلاعی نداشته باشد.

با توجه به پیشرفت علوم کامپیوتری در زمینه هوش مصنوعی و به خصوص سیستم های خبره، با طراحی یک سیستم خبره جهت مشاوره برای حل مشکل کارت سوخت می توان علاوه بر کاهش مدت زمان حل مشکل کارت سوخت، حوزه اطلاع رسانی را وسیع تر کرد، دفاتر اطلاع رسانی می توانند با استفاده از سیستم خبره از مشکلات کارت سوخت و راه حل ان اگاهی پیدا کنند، همچنین می توان یک پایگاه داده از سوابق ومشکلاتی که در سامانه کارت سوخت اتفاق می افتد ایجاد کرد که این کار باعث می شود زمانیکه افراد تعویض می شوند، فرد جدید بتواند با استفاده از سیستم خبره از مشکلاتی که تا کنون در سیستم کارت سوخت رخ داده اگاهی پیدا کند. هدف کلی از طراحی این سیستم خبره، حل مشکلات ذکر شده و مشاوره به مراجعین کارت سوخت در حل مشکل کارت سوخت می باشد و اهداف جزئی تر به طور خلاصه عبارتند از: کاهش نیاز به حضور و مراجعه مراجعین کارت سوخت، اموزش به پاسخگویان و راهنمایی کنندگان کم تجربه در مراکز و ایجاد ویژگی فرایند گرایی در کل سیستم کارت هوشمند سوخت (سیستم خبره سبب یک یکپارچگی در میان تمام مراکز خدمات کارت سوخت در زمینه رفع مشکلات مراجعین می شود).  این سیستم نمی تواند بهتر از یک فرد خبره عمل نماید ولی سعی می کند که مراجعین را در جهت رفع مشکل راهنمایی کند. این سیستم خبره ممکن است نتواند بعضی از مشکلات پیش بینی نشده را تشخیص دهد در این صورت پیغام می دهد که به شرکت نفت مراجعه شود. همچنین فرض می شود مراجعین اشنایی کامل به مشکلات دارند و پاسخ های صحیح

به سیستم خبره می دهند.

در زمینه سیستم های خبره تحقیقات و کارهایی انجام شده است که در مقالات متعددی دیده شده است از جمله: سیستم خبره مشاور در تعمیر و عیب یابی مدارهای الکترونیکی سایت موشک، سیستم خبره معرفی ورزش مناسب و ... که در فصل دوم دو نمونه از این سیستم های خبره مورد بررسی قرار گرفته است.

در ادامه ساختار اصلی پایان نامه را مرور خواهیم کرد تا تصویر کلی از ان بدست اورید. فصل 1 به معرفی مفاهیم اولیه سیستم های خبره، شرح منطق گزاره ای سه ارزشه و تحلیل سیستم خبره کارت هوشمند سوخت می پردازد. در فصل 2 سیستم خبره کارت هوشمند سوخت، دو سیستم مشابه با ان و ابزارهای توسعه سیستم معرفی می شود. در فصل 3  معماری سه لایه شرح داده شده است و سپس نمودارهای موردکاربرد، توالی و کلاس ها به تفکیک لایه مورد بررسی قرار می گیرند. در فصل 4  به معرفی جداول بانک اطلاعاتی پرداخته می شود و پس از توضیح در خصوص چرایی طراحی جداول بانک اطلاعاتی، تأثیراتی که طراحی هر جدول در نرمال سازی بانک اطلاعاتی دارد را مورد بررسی قرار می دهد. استفاده کننده از برنامه امکان انجام امور مختلفی را خواهد داشت که در فصل 5 این امکانات معرفی می شوند. در فصل 6 موارد امنیتی که با هدف تأمین امنیت بانک اطلاعاتی در نظر گرفته شده است، شرح داده می شود. در پیوست 1 نحوه نصب و کار با نرم افزار توضیح داده می شود.


[1]Knowledge BaseSystems 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26