شنبه 27 دی 1399 | Saturday 16 th of January 2021 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
1-1-1- تعاریف سیستم خبره

برخی از تعاریف سیستم خبره که در مقاله های گوناگون ذکر شده عبارتند از:

  • سیستم های خبره دسته ای از برنامه های رایانه ای می باشند که قادر به راهنمایی، تحلیل، دسته بندی، مشاوره، طراحی، تشخیص، کاوش، پیش بینی، ایجاد مفاهیم، شناسایی، تفسیر، توجیه، یادگیری، مدیریت، کنترل، برنامه ریزی، زمان بندی و ازمایش هستند. این برنامه ها معمولاَ به مسائلی می پردازند که حل انها نیاز به متخصصین انسانی دارد. البته این تعریف به گونه ای کلی است که می تواند مورد انتقاد قرار گیرد. با وجود این، طیف وسیعی از توانایی هایی را که سیستم های خبره از خود نشان داده اند ارائه می دهد، اگر چه هیچ یک از سیستم های خبره تا کنون به تنهایی تمامی این ویژگی ها را در بر نداشته اند و هر یک تنها یک یا چند مورد از ویژگی های فوق را به طور نسبی ارائه نموده اند.
  • سیستم های خبره برنامه های کامپیوتری هستند که نحوه تفکر یک متخصص در یک زمینه خاص را شبیه سازی می کنند. در واقع این نرم افزارها، الگوهای منطقی ای را که یک متخصص بر اساس انها تصمیم گیری می کند، شناسایی می نمایند و سپس بر اساس ان الگوها، مانند انسان ها تصمیم گیری می کنند.
  • سیستم یا برنامه کامپیوتری که به کمک یک یا چند روش از روش های هوش مصنوعی فعالیت های

انسان متخصص را اجرا می کند.

  • برنامه کامپیوتری هوشمند که از دانش و استنتاج برای حل مسائل بهره می برد و رفتار انسان را در حوزه مشخص شبیه سازی می کند.
  • برنامه کامپیوتری که با استفاده از روشها ی استنتاجی در زمینه بدنه یک دانش فرایند رفتار یک متخصص را تقلید می کند.
  • برنامه کامپیوتری که روند تفکر را از یک متخصص (انسان) برای حل موارد تصمیم گیری پیچیده در یک حوزه مشخص شبیه سازی می کند.
  • یک سیستم تخصصی یا ابزار تصمیم گیری کامپیوتری و واکنشی که هم واقعیت و هم سلسله مراتب را برای حل مسائل و تصمیم گیری مورد استفاده قرار می دهد.
  • یک سیستم خبره، یک برنامه کامپیوتری هوشمند است که از دانش و رویه های استنتاج برای حل مسائلی که به اندازه کافی مشکل هستند و نیاز به هوش بشر برای حل انها می باشد، استفاده می کنند. به عبارت دیگر، سیستم های خبره، برنامه های کاربردی کامپیوتری هستند که بعضی مهارت های غیر الگوریتمی برای حل انواع مشخصی از مشکلات را شامل می شوند.

  

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26