شنبه 27 دی 1399 | Saturday 16 th of January 2021 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
1-1-3- نمایش دانش

پیشگامان هوش مصنوعی نشان داده اند که رفتار هوشمندانه انقدر که به دانش وابسته است به روشهای استدلال وابسته نمی باشد.

بر طبق انچه که پرچ من(1988) گفته است:

" یک هدف شناخته شده در هوش مصنوعی ایجاد برنامه های نرم افزاری است که بتوانند با تواناییهای انسان در محدوده های هوش مصنوعی مانند طراحی، نقشه کشی، درک زبان طبیعی، تشخیص ها و نظارت رقابت کنند " . به طور کلی بیشتر این کارها بر اساس این باور است که سیستم های هوشمند می توانند به صورت واضح و صریح از روی پایگاه های دانش ساخته شوند، که این مسأ له موضوع مکانیزم های استدلال را پیش می کشد. این فرض اساسی در هوش مصنوعی که استدلال و نمایش دانش سمبولیک می باشد، مهمترین بحث در این زمینه است."

دانش می تواند به طرق مختلفی نمایش داده شود. روش های نمایش دانش در قسمت های بعدی توضیح داده شده است. توجه به برخی از خصوصیات روش های مختلف نمایش دانش بسیار مهم می باشد بعضی از این خصوصیات عبارتند از :

  • کامل بودن، به عبارت دیگر، روش نمایش دانش باید استنتاج از تمامی موارد دانش را پشتیبانی کند.
  • اختصار، اطمینان از اینکه نمایش ها مختصر هستند. یعنی روش نمایش باید ضمن اینکه استنتاج کافی را ایجاد می کند، دانش را به صورت خلاصه ذخیره نماید و همچنین به راحتی قابل اصلاح و تغییر باشد.
  • محاسبات دقیق و کافی (بازدهی خوب)، باید بتوان به سرعت و بدون انجام محاسبات بسیار زیاد از دانش استفاده نمود.
  • شفافیت (وضوح)، یعنی رفتار دانش باید به راحتی قابل درک باشد و این که دانش چطور به نظر می رسد به راحتی معلوم باشد.
  • ساخت موارد مهم و پیشگیری از جزئیات اضافی، باید جزئیات در جایی در دسترس باشند تا امکان استفاده از انها وجود داشته باشد.

یک روش نمایش دانش که دربرگیرنده همه مشخصات ذکر شده فوق باشد وجود ندارد. ثابت شده است که هر کدام از روشهای نمایش دانش که در این قسمت بحث خواهند شد برای حوزه های کاربردی خاصی مناسب می باشند. سیستم های تولید قوانین در این قسمت بصورت جزئی تر بررسی می شوند.

  

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26