شنبه 27 دی 1399 | Saturday 16 th of January 2021 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
1-1-6- نحوه کار یک سیستم خبره مبتنی بر قانون

به طور کلی سیستم های خبره با بهره گیری از دانش و روشهای استنتاجی به حل مسائل کمک می کنند. اساسی ترین مفهومی که زیر بنای موفقیت تمام سیستم های خبره می باشد، اهمیت و نقش دانش است. بدون برخورداری از یک پایگاه دانش کافی، یک سیستم خبره صرف نظر از پیچیدگی نمایش دانش و یا مکانیزم استنتاجی که استفاده می کند، موفق نخواهد بود. روند استخراج و کسب دانش از متخصصین انسانی و انتقال ان به پایگاه دانش یک سیستم خبره را "مهندسی دانش" می نامند.

این سامانه ها معمولاَ اطلاعات را به شکل واقعیات[1]و قواعد[2]در دادگانی به نام پایگاه دانش به شکل ساختارمند ذخیره نموده، و سپس با استفاده از روشهای خاص استنتاج از این داده ها نتایج مورد نیاز حاصل می شود.

یک سیستم خبره اساساَ شامل بازنمایی هایی از مهارت، بازنمایی هایی از مساله ای که باید حل شود و مکانیزم هایی جهت به خدمت گرفتن مهارت برای حل مساله می باشد.[1]Facts

[2]Rules 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26