دوشنبه 6 بهمن 1399 | Monday 25 th of January 2021 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
1-1-6-2- موتور استنتاج در سیستم های مبتنی بر قانون

همانطور که قبلاَ ذکر شد اجزاء اصلی یک سیستم خبره، موتور استنتاج، پایگاه دانش و واسط کاربر می باشند که تمامی این اجزاء مفهوم واقعی ارتباط با یک سیستم خبره را ایجاد می کنند.

استنتاج مبحث مهمی است زیرا شامل تکنیک هایی است که سیستم خبره توسط انها مسائل را حل می کند. واژه استنتاج در فرهنگ لغت به این صورت تعریف شده است : "رسیدن به دانش بوسیله استدلال". در   سیستم های مبتنی بر قانون این استدلال بر اساس نتیجه گیری از مقدمات و فرضیات صورت می گیرد. این امر به وسیله موتور استنتاج قابل تحقق می باشد که در این قسمت به تفصیل به ان پرداخته می شود.

دو استراتژی مهم برای سیستم های پایگاه قانون به کار برده شده اند: حرکت رو به جلو و حرکت رو به عقب. یک موتور استنتاج ممکن است یکی یا هر دو را انتخاب کند. در یک موتور استنتاج رو به عقب هدف تعیین می شود (شناسایی می شود) و سعی می شود تا هدف با تایید درستی همه شرایط اثبات شود. در مقابل یک موتور استنتاج رو به جلو از طرف دیگر شروع می کند و دانش را در پایگاه دانش می یابد و قوانینی را که از دانش می تواند برداشت شود پیدا نموده و سپس نتایج ان قوانین را به پایگاه دانش می افزاید بعد از ان کل پایگاه دانش را می ازماید و تحلیلش را گزارش می نماید و می تواند تا زمانیکه اطلاعات جدید اضافه می شوند پیشرفت کند. هر دو گونه استنتاج رو عقب و رو به جلو دربر گیرنده یک زنجیره از مراحل است که می تواند به وسیله سیستم خبره ردیابی شود. این مسئله سیستم های خبره را قادر می سازد تا استدلالشان را توضیح دهند. 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26