شنبه 27 دی 1399 | Saturday 16 th of January 2021 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-4- نمودارهای توالی

شکل 3-3- نمودا توالی ورود به سیستم

شکل 3-3- نمودا توالی ورود به سیستم 

شکل 3-5- نمودار توالی اضافه کردن سؤال

شکل 3-5- نمودار توالی اضافه کردن سؤال 

شکل 3-6- نمودار توالی ویرایش سؤال

شکل 3-6- نمودار توالی ویرایش سؤال 

 

شکل 3-7- نمودار توالی حذف سؤال

شکل 3-7- نمودار توالی حذف سؤال 

شکل 3-8- نمودار توالی اضافه کردن نتیجه

شکل 3-8- نمودار توالی اضافه کردن نتیجه 

 

شکل 3-10- نمودار توالی حذف نتیجه

شکل 3-10- نمودار توالی حذف نتیجه 

شکل 3-11-نمودار توالی اضافه کردن قانون

شکل 3-11-نمودار توالی اضافه کردن قانون 

شکل 3-12-نمودار توالی ویرایش قانون

شکل 3-12-نمودار توالی ویرایش قانون 

 

شکل 3-13-نمودار توالی حذف قانون

شکل 3-13-نمودار توالی حذف قانون 

 

شکل 3-15-نمودار توالی ویرایش کاربر

شکل 3-15-نمودار توالی ویرایش کاربر 

شکل 3-16-نمودار توالی حذف کاربر

شکل 3-16-نمودار توالی حذف کاربر 

شکل 3-18-نمودار توالی تهیه گزارش از راهکارها

شکل 3-18-نمودار توالی تهیه گزارش از راهکارها 

 

شکل 3-19- نمودار توالی پرسش و پاسخ

شکل 3-19- نمودار توالی پرسش و پاسخ 

 

 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26