شنبه 27 دی 1399 | Saturday 16 th of January 2021 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
4-1- معرفی جداول

بانک اطلاعاتی مورد نیاز در این سیستم از دو بخش تشکیل می گردد:

  • اطلاعات کارت هوشمند سوخت.
  • اطلاعات کاربران.

در پیاره سازی نهایی بانک اطلاعاتی تمامی این قسمت ها در کنار یکدیگر می باشند، اما در هنگام طراحی باید این قسمت ها به طور جداگانه دیده شده و ساختار هر کدام جداگانه شکل بگیرد. در ادامه به شرح هر کدام از این دو قسمت پرداخته می شود.

  • اطلاعات کارت هوشمند سوخت

بخش اصلی بانک اطلاعاتی می باشد که نقش مهمی در سیستم بر عهده دارد بنابراین در طراحی این قسمت تا حد امکان تمام حالت های ممکن از ابتدا در نظر گرفته شده است تا بتوان برای ان یک ساختار مناسب و کامل طراحی کرد.

طرح جداول زیر برای ساختار بانک اطلاعاتی مربوط به کارت هوشمند سوخت در نظر گرفته شده است:

  • سؤال ها (مشکلات کارت هوشمند سوخت)

شکل 4-1- فیلد های جدول سؤال ها

شکل 4-1- فیلد های جدول سؤال ها

این جدول وظیفه نگهداری تمام سؤالات را بر عهده دارد. در واقع این جدول مخزن سؤال هایی است که سیستم از مراجعه کننده کارت سوخت می پرسد، تا مراجعه کننده را در حل مشکلش راهنمایی کند. این جدول شامل چهار فیلد می باشد که شناسه سؤال، سؤال، اخرین تاریخی که سؤال پرسیده شده و فراوانی سؤال را در خود ذخیره می کند.

  • نتایج (راهکارها)

شکل 4-2- فیلدهای جدول نتایج

شکل 4-2- فیلدهای جدول نتایج

این جدول شامل تمام نتایج می باشد، به عبارتی این جدول راهکارهای مشکلات کارت هوشمند سوخت را نگهداری می کند. این جدول شامل چهار فیلد می باشدکه شناسه نتیجه، نتیجه، فراوانی نتیجه و اخرین تاریخی که نتیجه به عنوان راهکار به کاربر ارائه می شود، را در خود ذخیره می کند.

  • قوانین

شکل 4-3- فیلدهای جدول قوانین

شکل 4-3- فیلدهای جدول قوانین

این جدول شامل مجموعه قوانینی است که توسط واحد کسب دانش سیستم خبره حاصل شده است. این قوانین به شکل اگر-انگاه می باشند که دانش فرد خبره در ان ذخیره می شود و استنتاج سیستم خبره بر اساس این قوانین صورت می گیرد.

این جدول وظیفه برقرار کردن ارتباط بین قانون و یک سؤال (از جدول سؤال ها) و یا یک نتیجه (از جدول نتایج) را به طور مشروط بر عهده دارد. شرط (های) مذکور همان مقدم است که امکان کنترل حالات مختلف را برای ما فراهم می سازد، این شرط (ها) توسط فیلد formulaانتساب پیدا می کند. به علاوه این جدول شماره سؤالی که در نتیجه برقراری شرط (ها) پرسیده می شود و شماره نتیجه ای که در صورت برقراری شرط (ها) به کاربر ارائه می شود را نگهداری می کند. این اطلاعات به ترتیب در فیلدهای question_id(شناسه سؤال) و result_id(شناسه نتیجه) ذخیره می شوند. دو فیلد مذکور کلیدهای خارجی هستند.

  • اطلاعات کاربران

برای نگهداری اطلاعات کاربران نیاز به یک بانک اطلاعاتی می باشد تا بتوان انها را شناسایی و ردیابی کرد و سطوح دسترسی هر کدام را تعیین کرد.

شکل 4-4- فیلدهای جدول کاربران

شکل 4-4- فیلدهای جدول کاربران

این جدول شامل اطلاعات کاربران سیستم می باشد. و شامل پنج فیلد idکاربر (userid)، نام کاربر (username) و پسورد (userpass) می باشد، دو فیلد دیگر جدول مربوط به سطوح دسترسی کاربران است، مواردی که مدیر سیستم اجازه دسترسی به انها را به کاربر داده است در این دو فیلد ذخیره می شوند.

بنا بر نیاز مشتری، سطوح دسترسی فقط در حد دیدن و ویرایش اطلاعات و مدیریت کاربران در نظر گرفته شده است که این سطوح توسط فیلدهای editorو viewerو manageUserبرای هر کاربر مشخص شده است.

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26