دوشنبه 6 بهمن 1399 | Monday 25 th of January 2021 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
4-2- نرمال سازی

نرمال سازی یا به تعبیری هنجارسازی فرایندی است در رابطه با بانک های اطلاعاتی که به دو هدف عمده زیر انجام می شود:

کاهش افزونگی اطلاعات: به این معنی که اطلاعات فقط در یک مکان (جدول) ذخیره و در تمام بانک با استفاده از روابط منطقی تعریف شده قابل دسترسی باشد.

حفظ یکپارچگی اطلاعات: به این معنی که اعمال تغییرات بر روی اطلاعات (نظیر ایجاد، به هنگام سازی و حذف) در یک مکان انجام و به دنبال ان اثار تغییرات در تمام بانک مشاهده گردد.

فرایند نرمال سازی فرم های متفاوتی دارد و انچه در خصوص نرمال سازی اهمیت دارد تا فرم سوم ان است.

در ادامه پس از توضیح در خصوص چرایی طراحی جداول بانک اطلاعاتی، تأثیراتی که طراحی هر جدول در نرمال سازی بانک اطلاعاتی دارد را مورد بررسی قرار می دهیم.

چون سیستم فوق یک سیستم خبره است و یکی از اجزاء سیستم های خبره پایگاه دانش است، که دانش فرد خبره به فرم های مختلف در ان ذخیره می شود. پس بدون شک ما باید دانش فرد خبره را به صورت ساختارمند (قوانین اگر-انگاه) در جایی ذخیره می کردیم. از ان جا که سیستم، یک سیستم مبتنی بر قانون در نظر گرفته شده است، و در سیستم های مبتنی بر قانون موتور استنتاج، قانونی را برای تست انتخاب، و بررسی می کند ایا شرایط این قانون صحیح هستند یا خیر. این شرایط ممکن است از طریق سؤال از کاربر بررسی شود بنابراین نیاز داشتیم تا تمام سؤالاتی که باید از کاربر پرسیده شود را ذخیره کنیم. از طرفی تمام مشکلات کارت هوشمند سوخت راهکارهایی دارند که این راهکارها نیز باید در جایی ذخیره می شدند.

بنا به دلایل ذکر شده سه موجودیت قوانین، سؤال و نتایج را در نظر گرفته و برای هر کدام جدولی جدا طراحی شده است (چون هر کدام از موجودیت های فوق صفت های خاص خود داشتند).

حال سه فرم نرمال سازی را برای هر یک از جداول بررسی می کنیم:

سؤال ها   

در طراحی نخست بانک اطلاعاتی، موجودیت سؤال در فرم اول نرمال نبود چرا که تمامی المان های اطلاعاتی ان (منظور صفات است) یکتا و یا اصطلاحاّ atomicنیستند و دارای فیلد تکراری است. برای روشن شدن این موضوع موجودیت "سؤال" را به صورت زیر در نظر بگیرید:

جدول 4-1- موجودیت سؤال در فرم غیر نرمال

سؤال

شناسه سؤال

سؤال

تاریخ

فراوانی

شاخص

با مشاهده موجودیت فوق متوجه این موضوع خواهیم شد که المان شاخص در واقع همان فراوانی است. بنابراین یک فیلد تکراری است. با طراحی فوق کارایی بانک اطلاعاتی پایین خواهد امد. برای حل این مشکل فیلد شاخص را از جدول حذف می کنیم تا جدول در فرم اول نرمال قرار گیرد.

جدول 4-2- موجودیت سؤال در فرم نرمال

سؤال

شناسه سؤال

سؤال

تاریخ

فراوانی

 با حذف فیلد شاخص موجودیت سؤال در فرم دوم نرمال است چون اولاً در فرم اول نرمال است و ثانیاً تمامی ایتم های غیر کلید (سؤال، تاریخ و فراوانی) وابستگی تابعی به تمام کلید اصلی موجودیت دارند نه به بخشی از ان (چون کلید اصلی مرکب نیست). موجودیت فوق در فرم سوم نرمال است چون اولاً در فرم دوم نرمال است و ثانیاً تمامی ایتم های غیر کلید ان وابستگی تابعی به کلید اصلی دارند نه به یک ایتم غیر کلید.

نتایج و قوانین

در طراحی بانک اطلاعاتی سیستم دو موجودیت نتیجه و قانون به ترتیب به صورت جداول 4-3 و4-4 در نظر گرفته شده است.

نتیجه

شناسه نتیجه

نتیجه

تاریخ

فراوانی

جدول4-3- موجودیت نتیجه

جدول 4-4- موجودیت قانون  

قانون

شناسه قانون

قانون

شناسه سؤال

شناسه نتیجه

 

با توجه به دلایلی که برای موجودیت سؤال ذکر کردیم، دو موجودیت فوق در هر سه فرم نرمال قرار دارند.

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26