شنبه 27 دی 1399 | Saturday 16 th of January 2021 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
5-1- سیستم ورود اطلاعات

استفاده کننده از برنامه امکان انجام امور مختلفی را خواهد داشت. به طور کلی انجام اموری از قبیل ورود اطلاعات سیستم خبره، مدیریت کاربران، تغییر رمز عبور و گزارش گیری در این بخش انجام می گیرد.

شکل 5-1- سیستم ورود اطلاعات

شکل 5-1- سیستم ورود اطلاعات

  • ورود اطلاعات سیستم خبره

الف) سؤال ها

شکل 5-2- فرم ورود سؤال ها

شکل 5-2- فرم ورود سؤال ها

در این فرم کاربر می تواند تمام اطلاعات مربوط به سؤال ها را مشاهده کند. علاوه بر ان در این فرم امکان ثبت سؤال ها وجود دارد که این امکان به کاربر از طریق وارد کردن سؤال داده می شود.

در این فرم دو دکمه ویرایش و حذف هم وجود دارد. چنانچه کاربر بخواهد سؤالی را ویرایش کند، با دوبار کلیک کردن بر روی سؤال مورد نظر می توان ان سؤال را جهت ویرایش به کادر بالا منتقل کرد. راه دیگر انتخاب سؤال و فشردن دکمه ویرایش است. چنانچه کاربر بخواهد سؤالی را حذف کند به دلیل استفاده از سؤال ها در قوانین با محدودیت مواجه می شود. بنابراین زمانیکه کاربر سؤالی را برای حذف انتخاب، و دکمه حذف را کلیک می کند چنانچه سؤال در قوانین استفاده شده باشد، سیستم با پیغامی به کاربر اعلام می کند و اجازه حذف سؤال را به کاربر نمی دهد. در غیر این صورت می توان عمل حذف را انجام داد.

در ابتدا کاربر فقط می تواند عمل ثبت سؤال را انجام دهد و تا زمانیکه کاربر سؤالی را برای حذف یا ویرایش انتخاب نکرده باشد، دکمه های ویرایش و حذف غیر فعال می باشند. به محض اینکه کاربر سؤالی را انتخاب کند دکمه های ویرایش و حذف فعال می شوند و دکمه ثبت غیر فعال می شود. اگر کاربر دکمه ویرایش را کلیک کند دکمه حذف غیر فعال می شود و بر عکس. به طور کلی در هر زمان کاربر حق انجام یک کار را دارد تا به اشتباه عملی را انجام ندهد.

ب)نتایج

شکل 5-3- فرم ورود نتایج

شکل 5-3- فرم ورود نتایج

در این فرم علاوه بر مشاهده اطلاعات مربوط به نتایج، کاربر امکان ثبت، حذف و ویرایش دارد. ثبت نتیجه از طریق وارد کردن نتیجه انجام می شود. حذف و ویرایش نتایج دقیقاً مانند حذف و ویرایش سؤال ها انجام می شود.

 

ج) قوانین

شکل 5-4- فرم ورود قوانین

شکل 5-4- فرم ورود قوانین

در این فرم کاربر می تواند تمامی اطلاعات مربوط به قوانین را مشاهده کند. در مورد قوانین نیز مانند سایر موارد (سؤال ها و نتایج)، امکان ثبت، ویرایش و حذف وجود دارد. برای ثبت قوانین کاربر موظف است قانون مورد نظر را در کادر مربوطه وارد، و سپس یک سؤال (که در صورت برقراری شرایط قانون از کاربر پرسیده می شود) و یا یک نتیجه (که در صورت برقراری شرایط قانون به کاربر ارائه می شود) را از لیست سؤال ها یا نتایج

انتخاب کند. به منظور اینکه کاربر حق انتخاب هر دو مورد (سؤال و نتیجه) را نداشته باشد از رادیو باتن استفاده شده است تا کاربر در هر زمان قادر به انتخاب سؤال یا نتیجه باشد.  

جهت وارد کردن قانون در کادر مربوطه کاربر می تواند هم از تایپ و هم از لیستسؤال ها و دکمه های &و | و ... که بر روی فرم تعبیه شده اند برای تشکیل قانون استفاده کند. چنانچه کاربر از صفحه کلید برای تایپ قانون استفاده کند حتماً باید بعد از هر عدد، )، (، ~، ؟، &و | موجود در قانون یک فضای خالی وارد کند. ولی چنانچه کاربر از لیست سؤال ها و دکمه های &و | و ... که بر روی فرم تعبیه شده اند برای تشکیل قانون استفاده کند می تواند با کلیک بر روی هر سؤال شماره ان سؤال و با کلیک بر روی هر دکمه، textان دکمه را به کادر مربوط به قانون منتقل کند. حسن این روش در این است که تمامی فضاهای خالی به طور خودکار بعد از هر عدد، &و | و ... اضافه می شوند. همچنین قانون وارد شده توسط سیستم تشریح می شود.

ویرایش قوانین دقیقاً مانند ویرایش سؤال ها و نتایج می باشد. چنانچه کاربر بخواهد قانونی را حذف کند با پیغامی به کاربر هشدار داده می شود. چنانچه کاربر مطمئن باشد می تواند قانون را حذف کند.

  • مدیریت کاربران

شکل 5-5- فرم تعریف کاربر جدید

شکل 5-5- فرم تعریف کاربر جدید

در این قسمت مدیر سیستم می تواند کاربران را اضافه یا حذف کند یا میزان دسترسی های انها را تعیین نماید.

  • تغییر کلمه عبور

شکل 5-6- فرم تغییر رمز عبور

شکل 5-6- فرم تغییر رمز عبور

هر کاربر دارای یک کلمه عبور بوده و از انجاکه کلمه عبور به صورت رمز ذخیره می شود، در صورت فراموش کردن رمز عبور حتی مدیر سیستم هم نمی تواند کلمه عبور کاربر را مشاهده و به کاربر اعلام کند. در این قسمت می توان کلمه عبور برنامه را تغییر داد.

  • گزارشات

شکل 5-7- فرم تهیه گزارش

شکل 5-7- فرم تهیه گزارش

گزارشاتی که کاربر می تواند با سیستم تهیه کند مربوط به مشکلات و راهکارهای کارت هوشمند سوخت می باشد.

گزارش از مشکلات کارت هوشمند سوخت: به این معنی که هر یک از مشکلات کارت هوشمند سوخت تا کنون مشکل چند نفر از مراجعین کارت سوخت بوده است. برای این منظور کاربر می تواند از لیست مشکلات، مشکلاتی را که مد نظرش است را انتخاب کند و سیستم مشکلات انتخاب شده را به همراه فراوانی انها به صورت نمودار نمایش می دهد.

گزارش از راهکارهای کارت هوشمند سوخت: به این معنی که هر یک از راهکارهای کارت هوشمند

سوخت تا کنون به چند نفر از مراجعین کارت سوخت ارائه شده است. برای این منظور کاربر می تواند از لیست راهکارها، راهکارهایی را که مد نظرش است را انتخاب کند و سیستم راهکارهای انتخاب شده را به همراه فراوانی انها به صورت نمودار نمایش می دهد.

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26