شنبه 27 دی 1399 | Saturday 16 th of January 2021 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
بخش اول- نصب برنامه

پیش نیازهای نرم افزاری

  • SQLServer2000یا SQLServer2005
  • .NETFramework3/5

SQLServerبایستی قبل از نصب سیستم، بر روی سروری که قرار است بانک اطلاعاتی بر روی ان قرار گیرد، نصب شود.

.NETFrameworkبر روی سیستمی نصب می شود که سیستم خبره بر روی ان نصب می شود.

نصب برنامه

      سیستم خبره کارت هوشمند سوخت یک سیستم تحت ویندوز است. همان طور که در فصل ششم ذکر کردیم در طراحی سیستم، سیستم به صورت دو سیستم ورود اطلاعات و سیستم پاسخگویی به مراجعین در نظر گرفته شده است که از طریق بانک اطلاعاتی با هم در ارتباطند. و هر سیستم فایل Setupجداگانه ای دارد.

   برای نصب برنامه ورود اطلاعات بر روی سیستم:

  • ابتدا فایل Setupبرنامه را اجرا کنید.
  • در پنجره ای که باز می شود(شکل 1) بر روی دکمه Nextکلیک کنید.
  • در گام بعد محل نصب برنامه را تعیین کنید (شکل 2) و بر روی دکمه Nextکلیک کنید.
  • در پنجره ای که باز می شود (شکل 3)  بر روی دکمه Nextکلیک کنید.
  • منتظر بمانید تا برنامه نصب شود سپس بر روی دکمه Nextکلیک کنید (شکل 4).
  • در گام اخر (شکل 5) نصب برنامه کامل شده است بر روی دکمه Closeکلیک کنید.

شکل 2- تعیین محل نصب برنامه

شکل 2- تعیین محل نصب برنامه 

شکل 5- پایان نصب

شکل 5- پایان نصب

بعد از اتمام نصب سیستم ورود اطلاعات، برای تنظیمات فایل Configurationو اتصال به بانک اطلاعاتی که بر روی سرور قرار گرفته است، سیستم را اجرا کنید در پنجره ورود به سیستم (شکل 6) بر روی دکمه تنظیمات سرور کلیک کنید.

شکل 6- پنجره ورود به سیستم

شکل 6- پنجرهورود به سیستم

در پنجره ای که باز می شود (شکل 7) نام سرویس دهنده و نام بانک اطلاعاتی را وارد کنید، چنانچه از مجوز SQLServerاستفاده می کنید، نام کاربر و کلمه عبور را نیز وارد کرده و بر روی دکمه تأیید کلیک کنید. اکنون سیستم می تواند به بانک متصل شده و از اطلاعات ان استفاده کند.

شکل 7- تنظیمات سرور برای اتصال به بانک اطلاعاتی

شکل 7- تنظیمات سرور برای اتصال به بانک اطلاعاتی

برای نصب سیستم پاسخگویی به مراجعین کارت سوخت، فایل Setupبرنامه را اجرا کرده، بقیه مراحل نصب دقیقاً مانند مراحل نصب سیستم ورود اطلاعات است.

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26