دوشنبه 6 بهمن 1399 | Monday 25 th of January 2021 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
منابع و مراجع

1[- دارلینگتون، کیس، سیستم های خبره، ترجمه همایون مؤتمنی، انتشارات علوم رایانه، 1381

[2]- www. Sourcenew. com

[3]- www. Static. Cloob. Com

[4]- www. irandoc. ac. Ir

[5]- www. Srco. Ir

[6]- www.irma.ir/files/site1/pages/1064.pdf

[7]- majerado.persiangig.com/AI/Expert_sestem_Kasalkheh.doc

[8]- www.namaye.net/ebook/261.pdf

[9]-iranmanesh.s.googlepages.com/sport-expert97.doc

 

  

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26