شنبه 2 تیر 1397 | Saturday 23 rd of June 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
1-6-2- نسخه های مختلف Qlik View
  • Enterpriseجهت طراحی و پیاده‌سازی برنامه‌ها:کامل‌ترین ابزار جهتطراحی و پیاده‌سازی برنامه‌های کاربردی است، به طراحان امکانبازیابی اطلاعات از منابع اطلاعاتی پراکنده و مختلف جهت متمرکز کردن در یک برنامهواحد را ارائه می‌کند.
  •  Qlik View Professionalجهت کاربران حرفه‌ای:به کاربران حرفه‌ای امکان ایجاد یا تغییر ظاهر برنامه‌های کاربردی موجود را می‌دهد. با استفاده ازاین نسخهکاربران می‌توانند اطلاعات را بروز‌رسانی کرده و گزارش‌ها را براساس اخرین اطلاعات مشاهده کنندو نیز می‌توانند به برنامه‌های موجود در در دیسک رایانه خود و یا برنامه‌هایموجود بر رویQlik Server دسترسی داشته باشند.
  • Qlik View Analyzerجهت کاربرانمعمولی: نسخهQlik View Analyzer به کاربران معمولی امکان دسترسی و استفاده ازبرنامه‌های موجود درQlik View Server را می‌دهد.
    این نسخه در قالب‌های تحت مرورگر وب، برنامه تحت Javaبه صورتActiveX plug-in و یا برنامه‌های تحتویندوز قابل نصب است.
  • Qlik View Analyzer +جهت کاربران معمولی:همانندQlik View Analyzer تحت ویندوز است با این تفاوت که نیازی به وجودQlik View Server نبوده و کاربر می‌تواند به صورتافلاین از برنامه‌ها استفاده کردهو اطلاعات را از منابع اطلاعاتی بروز‌رسانی کنند.

در انتها لازم است گفتهشود:

مشتریانQlik View اولین صرفه جویی خود را در زمان صرفشده برای تهیه گزارشات به دست می‌اورند بنابراین واحدهایIT برای انجام کارهایدیگر رها می‌شوند، در حقیقت به‌کارگیری این ابزار انحراف بین واحدهای مختلف سازمان رااز بین می‌برد و در نتیجه در بهبود و اثربخشی و فرصت‌سازی‌ها کاربرد بسیار دارد."

  

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26