شنبه 29 مهر 1396 | Saturday 21 st of October 2017 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
2-4-2- حجم داده‌ای

حجم‌های داده‌ای از ارتباط تعدادی بعد با تعدادی شاخص تعریف می‌شود. ترکیب عضوهای هر بعد از حجم داده‌ای فضای منطقی را تعریف می‌کند که در ان مقادیر شاخص‌ها ظاهر می‌شوند. هر بخش مجزا که شامل یکی از عضوهای بعد در حجم داده‌ای است، سلول نامیده می‌شود. سلول‌ها شاخص‌های مربوط به تجمیع‌های مختلف را در خود نگهداری می‌نمایند، در واقع مقادیر مربوط به شاخص‌ها که در جدول حقایق تعریف می‌شوند در حجم داده‌ای، در سلول‌ها نمایان می‌گردند. برای مثال نمونه‌ای از حجم داده‌ای (در حالتی که بعد برابر سه باشد یک مکعب خواهیم داشت) در شکل زیر نشان داده شده است. این شکل شاخص میزان فروش را در سه بعد محصول (سه نوع محصول P1و P2و P3)، مکان و زمان نشان می‌دهد. سلول انتخاب شده نیز میزان فروش محصول P1را در سال1994 در شهر سیاتل نشان می‌دهد.

شکل 2-2- مکعب داده

 

لازم به ذکر است که انبارهای داده واقعی می‌توانند بسیار بیشتر از سه بعد داشته باشند و به جای مکعب در نمودارها به نمایش در می‌ایند. 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26