جمعه 31 فروردین 1397 | Friday 20 th of April 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
2-4-3- مدل داده رابطه‌ای
  • شمای ستاره‌ای[1]: متداول ترین شما، شمای ستاره‌ای است که در ان انبار داده با استفاده از اجزای زیر تعریف می‌شود: یک جدول مرکزی بزرگ به نام جدول حقایق که شامل حجم زیادی از داده‌های بدون تکرار است، مجموعه‌ای از جدول‌های کمکی کوچکتر به نام جدول بعد که به ازای هر بعد یکی از این جداول موجود خواهد بود. شکل این شما به صورت یک ستاره است که جدول حقایق در مرکز ان قرار گرفته و هر یک از جداول بعد به وسیله شعاع‌هایی به ان مربوط هستند.

 

شکل 2-3- شمای ستاره‌ای 

شمای دانه‌برفی[2]: نوعی از شمای ستاره‌ای است که در ان برخی از جداول بعد از ساختار سلسله مراتبی خود جدا شده‌اند. به همین خاطر دارای تقسیمات بیشتری به شکل جداول اضافی هستند که از جداول بعد جدا شده‌اند. تفاوت این دو شما در این است که در شمای دانه‌برفی به خاطر اضافه شدن جدول‌ها نیاز به پیوندهای بیشتری برای رسیدن به پاسخ پرس‌‌و‌‌جو‌ها خواهیم داشت که این خود باعث اتلاف زمان می‌شود. در مجموع شمای ستاره‌ای وقتی استفاده می‌شود که به سرعت بیشتری نیز داریم و شمای دانه برفی وقتی محدودیت حافظه داشته باشیم مفید است

  • شمای منظومه‌ای[1]: در کاربردهای پیچیده برای اشتراک ابعاد، نیاز به جدول حقایق چندگانه احساس می‌شود که یک یا چند بعد جدول را در بین خود به اشتراک می‌گذارند. این نوع شما به صورت مجموعه‌ای از شماهای ستاره‌ای است و به همین دلیل شمای کهکشانی[2] یا شمای منظومه‌ای نامیده می‌شود. در بسیاری از موارد شمای ستاره‌ای و شمای دانه‌برفی برای طراحی داده‌گاه مورد استفاده قرار می‌گیرند ولی شمای منظومه‌ای برای طراحی کل داده‌گاه یک انبار داده به کار می‌اید. قابل یاد‌اوری است که داده‌گاه زیر مجموعه‌ای از داده‌های کل انبار داده است که در یک موضوع خاص از انبار داده جدا شده‌اند. در نتیجه انبار داده کل از چند انبار داده کوچک تشکیل شده است مثلا داده‌گاه فروش که شامل اطلاعات مشتری، محصول و میزان فروش است.

 


[1]Constellation Schema

[2]Galaxy Schema 

. 

  • شمای منظومه‌ای[3]: در کاربردهای پیچیده برای اشتراک ابعاد، نیاز به جدول حقایق چندگانه احساس می‌شود که یک یا چند بعد جدول را در بین خود به اشتراک می‌گذارند. این نوع شما به صورت مجموعه‌ای از شماهای ستاره‌ای است و به همین دلیل شمای کهکشانی[4] یا شمای منظومه‌ای نامیده می‌شود. در بسیاری از موارد شمای ستاره‌ای و شمای دانه‌برفی برای طراحی داده‌گاه مورد استفاده قرار می‌گیرند ولی شمای منظومه‌ای برای طراحی کل داده‌گاه یک انبار داده به کار می‌اید. قابل یاد‌اوری است که داده‌گاه زیر مجموعه‌ای از داده‌های کل انبار داده است که در یک موضوع خاص از انبار داده جدا شده‌اند. در نتیجه انبار داده کل از چند انبار داده کوچک تشکیل شده است مثلا داده‌گاه فروش که شامل اطلاعات مشتری، محصول و میزان فروش است.

[1]Star Schema

[2]Snowflake Schema

[3]Constellation Schema

[4]Galaxy Schema 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26