جمعه 31 فروردین 1397 | Friday 20 th of April 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
2-4-5- سرورهای OLAP

در فناوری OLAPداده‌ها به دو صورت چند‌بعدی (MOLAP)[1] و رابطه‌ای (ROLAP)[2] ذخیره می‌شوند. OLAPترکیبی (HOLAP)[3] فناوری است که دو نوع قبل را با هم ترکیب‌می‌کند.

  • MOLAP: روشی است که معمولا برای تحلیل‌های OLAPدر تجارت مورد استفاده قرار می‌گیرد. در MOLAP، داده‌ها با ساختار یک حجم داده‌ای چند بعدی ذخیره می‌شوند. ذخیره‌سازی در پایگاه داده‌های رابطه‌ای انجام نمی‌گیرد. اغلب محصولات موفق MOLAPاز یک روش چند‌بعدی استفاده می‌نمایند که در ان یک سری حجم‌های داده‌ای کوچک، انبوه و از پیش محاسبه‌شده، یک حجم داده‌ای بزرگ[4] را می‌سازند. برای مثال MOLAPابزاری ایده‌ال برای استفاده در مواقعی است که نیاز به پرس‌‌و‌‌جوی اطلاعاتی است که شامل فاکتورهای زمان (روز، هفته، ماه، سال)، مناطق جغرافیایی (شهر، استان، کشور)، خطوط تولید یا دسته‌بندی‌ها، کانال‌های مختلف (افراد خریدار، انبارها، و ...) هستند. به بیان دیگر، روش MOLAPاجازه می‌دهد که داده‌های مربوط به محصولات فروخته‌شده را برحسب افراد خریدار تا هر تعداد مشتری در گروه‌های صنعتی مختلف در مناطق مختلف و در بازه‌های زمانی مختلف دسته‌بندی، ذخیره و پردازش کرد. به‌علاوه از انجا که داده‌ها به صورت فیزیکی در حجم‌های داده‌ای بزرگ چند‌بعدی ذخیره می‌شوند، سرعت انجام فعالیت‌ها بسیار زیاد خواهد بود. سرعت انجام این کار به طراحی و درصد تجمیع تقسیم‌بندی‌ها بستگی دارد. حجم‌های داده‌ای MOLAPبرای بازیابی سریع داده‌ها ساخته شده‌اند و در فعالیت‌های Sliceو Diceبه صورت بهینه پاسخ می‌دهند. ترکیب سادگی و سرعت، مزیت اصلی MOLAPاست. در ضمن این روش قابلیت محاسبات پیچیده را فراهم می‌کند.

همه محاسبات وقتی که حجم‌های داده‌ای ساخته می‌شود، ایجاد می‌شوند بنابر این نه تنها محاسبات پیچیده‌شدنی هستند بلکه بسیار سریع هم پاسخ می‌دهند. عیب این روش این است که تنها برای داده‌هایی با مقدار محدود کارکرد خوبی دارد. از انجا که همه محاسبات، زمانی انجام می‌شوند که حجم‌های داده‌ای ساخته می‌شود، امکان این که حجم‌های داده‌ای مقدار زیادی از داده‌ها را در خود جای دهد، وجود ندارد.

  • ROLAP: محدودیت MOLAPدر حجم‌داده‌های قابل پرس‌‌و‌‌جو است و نیاز به روشی دارد که از داده‌‌های ذخیره‌شده به روش رابطه‌ای حمایت کند. مبنای این روش کارکردن با داده‌هایی است که در پایگاه داده‌های رابطه‌ای ذخیره شده‌اند. با استفاده از این مدل ذخیره‌سازی می‌توان داده‌ها را بدون ایجاد تجمیع، در پایگاه داده رابطه‌ای به هم مربوط کرد. با این روش می‌توان حجم زیادی از داده‌ها را رسیدگی کرد. محدودیت حجم داده در فناوری ROLAPمربوط به محدودیت حجم داده‌های قابل ذخیره‌سازی در پایگاه داده رابطه‌ای است. به بیان دیگر خود ROLAPهیچ محدودیتی بر روی حجم داده‌ها اعمال نمی‌کند. از معایب این مدل این است که ممکن است کارایی پایین بیاید زیرا هر گزارش ROLAPدر واقع یک یا چند پرس‌‌و‌‌جوی SQLدر پایگاه داده رابطه‌ای است و اگر حجم داده‌ها زیاد باشد ممکن است زمان پاسخ پرس‌‌و‌‌جو طولانی شود. در مجموع نگهداری ROLAPسخت است و سرعت ان نیز کند است به خصوص زمانی که نیاز به ادرس‌دهی جدول‌های ذخیره‌شده در سیستم چند‌بعدی داریم. این محدودیت ناشی از عملکرد SQLاست زیرا فناوری ROLAPبر پایه عبارت مولد SQLبرای پرس‌و‌جو بر روی پایگاده داده رابطه‌ای است و عبارات SQLبه همه نیازها پاسخ نمی‌دهد (مثلا محاسبات پیچیده در SQLمشکل است) بنابر این فعالیت‌های ROLAPبه انچه SQLقادر به انجام ان است‌، محدود می‌گردد.

تفاوت اصلی ROLAPو MOLAPدر معماری انها است، محصولات MOLAPداده‌های مورد نیاز را در یک حافظه نهانگاهی[5] مخصوص می‌گذارد ولی ROLAPتحلیل‌های خود را بدون استفاده از یک حافظه میانی انجام می‌دهد، بدون انکه از یک مرحله میانی برای گذاشتن داده‌ها در یک سرور خاص استفاده کند. با تو به کند بودن ROLAPدر مقایسه با  MOLAکاربرد این روش بیشتر در پایگاه داده‌های بسیار بزرگی است که به ندرت پرس‌و‌جویی برای انها شکل می‌گیرد، مثل داده‌های تاریخی سال‌های گذشته.

  • HOLAP: با توجه به نیاز رو به رشدی که برای کارکردن با داده‌های بی‌درنگ[6] در بخش‌های مختلف در صنعت و تجارت احساس می‌شود، مدیران انتظار دارند بتوانند با دامنه وسیعی از اطلاعات که بدون لحظه‌ای تاخیر در دسترس باشند، کار کنند. در حال حاضر شبکه اینترنت و سایر کاربرد‌هایی که به داده‌هایی از منابع مختلف نیاز دارند و از طرفی نیاز به فعالیت با یک سیستم بی‌درنگ را هم دارند، همگی از سیستم HOLAPبهره می‌گیرند. فناوری‌های HOLAPتلاش می‌کنند مزایای MOLAPو ROLAPرا با هم ترکیب نمایند. HOLAPیک نرم‌افزار معمول است که تراکنش‌های MOLAPوROLAPرا با سرعت بسیار زیاد سامان می‌دهد. سرور HOLAPمثل MOLAPداده‌ها را در یک مدل چند‌بعدی ذخیره می‌نماید ولی هیچ نسخه‌ای از داده‌های مبدا ایجاد نمی‌کند. سرور HOLAPتکنیک حجم‌های داده‌ای را برای بالا بردن سرعت به کار می‌گیرد. این روش ابزارهای تحلیل داده‌گرای قدیمی را با اتصالات ابرمتن[7] جدید ترکیب کرده تا لیست داده‌ها و خصوصیت انها و سایر انواع اطلاعات را صرف‌نظر از نوع انها با هم مرتبط کند تا شکل غنی‌تری از تحلیل را برای کاربر مهیا کند. برای پرس‌‌و‌‌جو هایی که فقط به داده‌های خلاصه نیاز دارند، این روش مثل MOLAPعمل می‌کند. در اینده به کاربران امکان می‌دهد با دسترسی بی‌درنگ به انبارهای داده و ابزارهای پشتیبان تصمیم از طریق مرورگرهای استاندارد اینترنت، به نوعی تحلیل غنی‌تر که در اختیار کاربر خواهد بود، برسند.


[1]Multi Dimensional OLAP

[2]Relational OLAP

[3]Hybrid OLAP

[4]HyperCube

[5]Cache

[6]Real Time

[7]HyperText 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26