شنبه 2 تیر 1397 | Saturday 23 rd of June 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
2-5- پردازش ترکنش برخط OLTP

OLTPمانند OLAPعمل می‌کند، با این تفاوت که OLTPدر پایگاه داده رابطه‌ای کاربرد دارد و قابل استفاده برای کاربر نهایی است در حالی که OLAPدر پایگاه داده تحلیلی استفاده می‌شود و مدیر سیستم ان را طراحی می‌کند.

داده‌هایمورداستفادهدرOLTP داده‌هایبروز،جاریوباجزئیاتاست. پردازشتراکنش‌ها،مشتملبرانجامعملیاتروزانهمانندخریدوفروشوعملیاتبانکیومانندان است. 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26