جمعه 30 شهریور 1397 | Friday 21 st of September 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
2-6-3- توصیف داده‌ها در داده‌کاوی

1-خلاصه‌سازی و به تصویر در‌اوردن داده‌ها

2-خوشه‌بندی[1]،،هدف از خوشه‌بندی این است که داده‌های موجود را به چند گروه تقسیم کرده، در این تقسیم‌بندی داده‌های گروه‌های مختلف باید حداکثر تفاوت ممکن را نسبت به هم داشته باشند و داده‌های موجود در یک گروه باید بسیار به هم شبیه باشند.

3-تحلیل لینک[2]، تحلیل داده‌ها یکی از روش‌های توصیف داده‌ها است که به کمک ان داده‌ها را بررسی کرده و روابط بین مقادیر موجود در بانک اطلاعاتی را کشف می‌کنیم. از مهمترین راه‌های تحلیل لینک کشف وابستگی[3]و کشف ترتیب [4]می‌باشد.[1]Clustering

[2]Link Analysis

[3]Association Discovery

[4]Sequence Discovery 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26