جمعه 28 مهر 1396 | Friday 20 th of October 2017 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
2-8-3- هزینه‌های پنهان ERP
  • اموزش: هزینه‌های اموزش بالاست. زیرا کارکنان مجبورند مجموعه فرایندهای جدیدی را فرا بگیرند. بدتر اینکه شرکت‌های خارجی اموزشی نیز نمی‌توانند دراین مورد به شما کمک کنند. انها به افراد نحوه به‌کارگیری نرم‌افزار را می‌اموزند نه روش‌های خاص استفاده از ان در کسب‌و‌کار شرکت. شرایطی را مهیا نمایید و تحت ان شرایط فرایندهای مختلف کسب‌و‌کار را که از سیستم ERPتاثیر می‌پذیریرند، شناسایی کنید.

به خاطر داشته باشید که مسئولین واحد مالی از همان نرم‌افزاری استفاده می‌کنند که مسئولین واحد فروش استفاده کرده‌اند، هر دوی انها اطلاعاتی را وارد می‌کنند که بر هر دو سیستم تاثیر گذارند. لذا باید از متخصصین فناوری اطلاعات بخواهید که چنین دوره‌های اموزشی را برگزار نمایند.

  • ازمایش و یکپارچه‌سازی: ازمایش ارتباط بین بسته‌های ERPو سایر بخش‌ها، هزینه دیگری را به دنبال خواهد داشت. یک شرکت سازنده شاید برنامه‌های کاربردی از تجارت الکترونیک و زنجیره تامین گرفته تا محاسبه مالیات بر فروش و بارکدینگ را دارا باشد، همه یکپارچه سازی‌‌ها با ERPدر ارتباطند. بهتر است این برنامه‌ها را از یک فروشنده ERPبخرید. ازمایش یکپارچگی ERPبه همراه اموزش باید صورت گیرد.
  • سفارشی‌سازی: برنامه‌های افزودنی تنها سراغاز هزینه‌های یکپارچه‌سازی ERPمحسوب می‌شوند. هزینه دیگری که بهتر است تا حد امکان از ان اجتناب شود، سفارشی‌سازی هسته اصلی نرم‌افزار ERPاست. این وضعیت زمانی رخ می‌دهد که نرم‌افزار ERPنتواند یکی از فرایندهای کسب‌و‌کار را مدیریت کند و شما تصمیم می‌گیرید با سفارشی سازی نرم‌افزار مشکل را حل کنید. سفارشی‌سازی می‌تواند بر هر پیمانه سیستم ERPتاثیر گذارد، زیرا انها کاملا با هم در ارتباطند. ارتقای بسته ERPنیز معضل بزرگی است. زیرا مجبورید دوباره برای نسخه جدید، سفارشی‌سازی را انجام دهید و از سوی دیگر، فروشنده از شما پشتیبانی نخواهد کرد و باید کارشناسان جدیدی را برای انجام سفارشی‌سازی و پشتیبانی استخدام نمایید.
  • تبدیل داده‌ها: تبدیل اطلاعات نظیر سوابق مشتری، عرضه‌کننده، طراحی محصول از سیستم قدیم به سیستم جدید ERPهزینه‌بر است.
  • تجزیه و تحلیل داده‌ها: اغلب، داده‌های سیستم ERPبه منظور انجام تجزیه و تحلیل باید با داده‌های سیستم‌های خارجی تلفیق شوند. کاربرانی که تجزیه و تحلیل‌های حجیم انجام می‌دهند، باید هزینه انبارداده‌ها را نیز در نظر بگیرند زیرا ERPشناسایی تغییرات روزانه داده‌ها را به خوبی انجام نمی‌دهد و برای این منظور باید یک برنامه سفارشی نوشته شود.
  • مشاوره: هنگامی که کاربران نمی‌توانند دراین زمینه برنامه‌ریزی کنند باید از مشاور کمک بگیرند، لذا هزینه مشاور نیز به هزینه‌های فوق افزوده می‌شود.
  • جایگزینی بهترین‌ها: موفقیت ERPبه استخدام افراد ماهر بستگی دارد. این نرم‌افزار بسیار پیچیده است و نمی‌توان ان را به هر کسی سپرد. بدتر اینکه شرکت باید برای جایگزینی افراد پس از اتمام پروژه نیز اماده باشد.
  • هیچگاه کار تیم‌های پیاده سازی اتمام نمی‌پذیرد: اکثر شرکت‌‌ها با پروژه ERPهمانند سایر پروژه‌‌ها رفتار می‌کنند. به محض اینکه نرم‌افزار نصب شد، تیم به کار اصلی خود مشغول می‌شود اما باید توجه نمایید که تیم پیاده سازی ارزشمند است زیرا اطلاعاتشان درباره فرایندهایی نظیر فروش، ساخت، منابع انسانی و... بیشتر از مسئولین این فرایندها است لذا انان نباید به کار اصلی خود مشغول شوند، زیرا پس از نصب ERPکارهای زیادی را باید انجام دهند. نوشتن گزارشات حاصل از اطلاعات سیستم جدید ERPحداقل برای یکسال انان را مشغول نگاه می‌دارد.

  

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26