شنبه 2 تیر 1397 | Saturday 23 rd of June 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
2-11- مدیریت زنجیره تامین SCM

امروزه مدیریت زنجیره تامین به عنوان یکى از مبانى زیر ساختى پیاده‌سازىکسب‌و‌کار الکترونیک در دنیا مطرح است.

در رقابت‌هاى جهانى موجوددر عصر حاضر، باید محصولات متنوع را با توجه به درخواست مشترى، در دسترس وى قرارداد. خواست مشترى بر کیفیت بالا و خدمت‌رسانى سریع، موجب افزایش فشارهایى شده‌استکه قبلا وجود نداشته‌است، در نتیجه شرکت‌ها بیش از این نمى‌توانند به تنهایى ازعهده تمامى کارها برایند. در بازار رقابتى موجود، بنگاه‌هاى اقتصادى و تولیدى علاوهبر پرداختن به سازمان و منابع داخلى، خود را به مدیریت و نظارت بر منابع و ارکانمرتبط خارج از سازمان نیازمند یافته‌اند. علت این امر در واقع دستیابى به مزایاى رقابتى با هدف کسب سهم بیشترى از بازار است. بر این اساس فعالیت‌هایی نظیربرنامه‌ریزى عرضه و تقاضا، تهیه مواد، تولید و برنامه‌ریزى محصول، خدمت نگهدارىکالا، کنترل موجودى، توزیع، تحویل و خدمت به مشترى که قبلا همگى در سطح شرکت انجاممى‌شده اینک به سطح زنجیره عرضه منتقل شده‌است. مسئله کلیدى در یک زنجیرهتامین، مدیریت و کنترل تمامى این فعالیت‌ها است. مدیریت زنجیره تامین(SCM) پدیده‌اى است که این کار را به طریقى انجام مى‌دهد که مشتریان بتوانند خدمت قابلاطمینان و سریع را با محصولات با کیفیت در حداقل هزینه دریافت کنند.

 

زنجیره تامین دربردارنده تمام بخشهایی است که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم برای براورده‌کردن خواسته‌های مشتری فعالیت می‌کنند.

این تعریف دربردارنده چند نکته است:

  • زنجیره تامین دربرگیرنده چند جزء مختلف است که ماهیت عملیاتی انها لزوما ماهیت حقوقی ندارد (ممکن است مالک چند جزء از عملیات زنجیره تامین یکی باشد)
  • یک زنجیره تامین حول خواسته مشتری شکل می‌گیرد. در حقیقت چیزی که زنجیره تامین را به وجود می‌اورد (و به تبع ان استراتژی و ساختار ان را شکل می‌دهد و نوع فعالیت‌ها و نحوه انجام انها را مشخص می‌کند) ان خواسته‌ای از مشتری است که انتخاب می‌شود تا زنجیره تامین به ان پاسخ دهد.
  • درست است که خواسته‌های مشتری برای تک‌تک اعضای زنجیره تامین اهمیت دارد اما نمی‌توان‌گفت که همه انها فقط به خواسته مشتری جواب می‌دهند. بسیاری از اعضای زنجیره‌ها در چند زنجیره تامین مشترکند و فعالیت‌هایی را انجام می‌دهند که به خواسته مشتری یک زنجیره تامین خاص مستقیما ارتباط ندارد مانند خدمات حمل‌و‌نقل یا بیمه. اگر چه بدون این اجزا ارتباطات بین اعضای زنجیره برقرار نمی‌شود اما برای مصرف‌کننده اهمیتی ندارد که تلویزیونش را کدام شرکت کشتیرانی حمل کرده است. مهم ان است که ویژگی‌های فنی و کیفی خاصی را داشته‌باشد.
  • مشتری خواسته‌های مختلفی دارد. بر مبنای این خواسته‌ها می‌توان بازار را بخش‌بندی کرد. معمولا هر زنجیره تامین قرار است، به خواسته‌های بخش خاصی از بازار پاسخ دهد. این مسئله را می‌توان در طراحی ساختار زنجیره تامین و نحوه قرار‌دادن و تنظیم پیشران‌های زنجیره مشاهده کرد.

  

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26