دوشنبه 3 اردیبهشت 1397 | Monday 23 rd of April 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
2-11-1- فازهاى اصلى مدیریت زنجیره تامین

مدیریت زنجیره تامین دارای سه فاز است که در ادامه به شرح ان می‌پردازیم.

  •  طراحى مفهومى

فاز اول نشان‌دهنده استراتژى ساختاست. در این فاز نحوه اداره سازمان با ایجاد یک تصویر براى اینده و ایجاد یک ساختاربراى پیاده‌سازى تعیین مى‌‌شود. براى فرایندهاى فاز اول یک مدل ویژه سازمان لازم استکه از یک سازمان به سازمان دیگر متفاوت است. بحث اصلى در این فاز، طراحى مفهومى استکه مدرکى براى تصدیق و اجراى دو فاز دیگر است. هدف از اجراى این فاز درک جزییاتمربوط به هزینه‌ها و شناخت سیستم و منافع پیاده‌سازىSCM است.

  •  طراحى جزییات و تست

این فاز مى‌تواندهمزمان با فاز اول و سوم اجرا‌شود. یعنى جزییات طراحى مى‌شود و به طور همزمان راه‌حل‌ها در دنیاى واقعى تست مى‌شوند. در این فاز ایجاد تغییرات در ساختار سازمان و درنظر گرفتن انها براى پیاده‌سازى در سیستم به منظور پشتیبانى طراحى زنجیره تامینجدید توصیه مى‌شود.

  • پیاده‌سازى

در این فاززمان‌بندى پیاده‌سازى دوره‌هاى بلندمدت عملیات و تغییرات در سیستم به منظور ایجادتسهیلات انجام مى‌گیرد.

  

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26