شنبه 2 تیر 1397 | Saturday 23 rd of June 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
2-11-2- بررسى فناوری تولید و براورد نحوه تامین دانش فنى مورد نیاز

مدیریت زنجیره تامین بر رویکردىمشترى‌محور استوار است. لذا ارتباط به موقع و کامل بین همه عناصر زنجیره براى اطلاعاز نیازهاى مشترى و میزان تامین نیازها از ضروریات زنجیره است. براى تسهیل جریاناطلاعات و مدیریت دقیق ان بستر مناسبى از نرم‌افزارها و سیستم‌هاى اطلاعاتىیکپارچه و شبکه‌هاى اکسترانت و اینترانت موردنیاز است.

تولید محصول در داخلیا ارائه محصول از طریق مشارکت‌ با تولیدکنندگان محصول در دنیا امکان‌پذیر است کهدر صورت تولید داخل منجر به توسعه صنعت نرم‌افزار در شرکت خواهدشد و در صورتىکه محصول توسط شرکت خارجى و با هزینه مشترک انجام‌شود، امکان به کارگیرى نیروى متخصصدر زمینه بازاریابى و خدمات پشتیبانى نصب و راه‌اندازى محصول و خدمات پس از فروش راخواهد داشت. 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26