شنبه 29 مهر 1396 | Saturday 21 st of October 2017 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-3- کارکرد BI در سطوح مختلف سازمان

کارکرد هوش تجاری را در سه حوزه می توان تقسیم بندی کرد:

  • سطح استراتژیک[1]: مربوط به تصمیم‌گیری‌های کلان سازمان که توسط مدیران رده بالا انجام می‌شود. این نوع استفاده‌ها در دفعات کم و در دوره‌های طولانی انجام می‌شود اما ممکن است با حجم بالایی از اطلاعات و پردازش‌ها همراه باشد. تصمیمات گرفته‌شده در این سطح غالبا در حوزه مسائل غیر ساخت‌یافته و توسط مدیران ارشد هستند. نتایج حاصل از این تصمیمات تاثیرات بلند مدت و کلانی در سازمان دارند.
  • سطح تاکتیکی[2]: مربوط به عملیاتی است که در حوزه مدیران میانی انجام می‌شود. این عملیات می‌تواند شامل پیگیری عملیات در سطح پایین، نحوه انجام ان، گزارش‌گیری و نهایتا جمع‌بندی داده‌های مفید برای اتخاذ تصمیمات میان مدت سازمان باشد. تصمیمات گرفته‌شده در این سطح غالبا در حوزه مسائل نیمه‌ساخت‌یافته و توسط مدیران میانی هستند.
  • سطح عملیاتی[3]: پایین‌ترین سطح انجام فعالیت‌های تجاری یک سازمان است که در دفعات بالا و معمولا به صورت تکراری در رده‌های پایین عملیاتی سازمان انجام می‌شود. این عملیات در دفعات بالا قابل اجراست و با حجم کمی از داده‌ها سر و کار دارند. تصمیمات گرفته‌شده در این سطح غالبا در حوزه مسائل ساخت‌یافته و توسط مدیران رده پایین هستند. نتایج حاصل از این تصمیمات تاثیرات کوتاه مدت و خرد در سازمان دارند.
  • BAM[4]: یک برنامه کاربردی در حوزه BIاست که در سطح عملیاتی سازمان به کار می‌رود. هدف ان اماده کردن اطلاعات کامل و جامعی از روند انجام پروسه‌های تجاری به صورت بلادرنگ[5]است. این سیستم امکان اتخاذ تصمیمات کوتاه‌مدت در انجام فعالیت‌های تجاری را مهیا می‌کند و در ضمن سیستمی برای جمع‌اوری اطلاعات مورد نیاز برای برنامه‌های کاربردی رده بالا نیز محسوب می‌شود. BAMبیشترین تمرکز را در انجام فرایندهای تجاری داخلی دارد.
  • برنامه های کاربر پسند[6]: مهم‌ترین برنامه‌های مورد استفاده در سطح تاکتیکی است. این برنامه در ردگیری انجام فعالیت‌های تجاری با استفاده از BAMمورد استفاده قرار می‌گیرد و در سطح تصمیمات میان مدت، با ارائه گزارش‌های دوره‌ای از روند انجام فرایندها به کمک مدیران رده میانی می‌اید. این سیستم تصویری کلی از فعالیت‌های سازمان برای مدیران فراهم می‌اورد.

کاربرد BIدر سطح استراتژیک را می‌توان به نوعی برای کمک به افزایش کارایی کلی سازمان و بهینه‌سازی فرایند‌ها در کنار یکدیگر در نظر گرفت. این سیستم‌ها روی برخی ویژگی‌های مهم مالی و سایر پارامترهای مهم در افزایش کارایی سازمان متمرکز می‌شوند. بدیهی است که این سیستم در این سطح می‌بایست فرایند‌های خارجی سازمان را نیز دربربگیرد.

یک سیستم BIاز چندین برنامه کاربردی در سطوح مختلف تشکیل شده‌است که در سبد BIقرار می‌گیرند. یکی از مهم‌ترین ارتباطات این سیستم‌ها، مربوط به انتقال داده‌ها بین انها است.

خصوصیات مختلف برنامه‌های کاربردی در سطوح مختلف سازمان، باعث ایجاد تفاوت‌هایی در ابزارها، تکنیک‌ها و زیرساخت‌های مورد نیاز برای هر یک از انها می‌شود. استفاده از ابزارهای تحلیلی و هوشمند بیشتر در سطح بالا انجام می‌شود که نیازمند پردازش‌های بالا با میزان دسترسی انبوهی از اطلاعات در سطوح استراتژیک و تاکتیکی بیشتر از سطح عملیاتی است. بخش عملیاتی هوش تجاری بیشتر وظیفه جمع‌اوری اطلاعات و ذخیره‌سازی انها را در داده‌گاه‌ها و یا پایگاه داده‌های مخصوص بر عهده دارد.

 [1]Strategic Level

[2]Tactical Level

[3]Operational Level

[4]Business Activity Monitoring

[5]Real Time

[6]Familiar 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26