شنبه 29 مهر 1396 | Saturday 21 st of October 2017 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-5- فاکتورهای مهم در ایجاد شرایط مطلوب برای هوش تجاری

شرایط فعلی سازمان می‌تواند از بسیاری جهات در راستای استقرار یک سیستم هوش تجاری بررسی شود. زیر ساخت‌های فنی و تکنیکی مورد استفاده در سازمان یکی از مهم‌ترین فاکتورهایی هستند که بیشتر در مورد انها صحبت می‌شود. اما در کنار زیرساخت‌های فنی برخی عوامل مهم دیگری هم وجود دارند که در زیر به برخی از انها اشاره می‌کنیم:

  • نیروی انسانی: یک سیستم هوش تجاری در نهایت با نیروی انسانی شاغل در سازمان در تعامل خواهد بود و کارایی این سیستم وقتی می‌تواند به بهترین حالت برسد که این تعامل به بهترین نحو انجام شود. طراحی مناسب نرم‌افزارها به گونه‌ای که کاربران در کار با ان راحت باشند، عامل مهمی در این حوزه می‌باشد ولی توانایی‌های خاص مهارتی کاربران، شرط لازم این فاکتور می‌باشد. از فاکتورهای مهمی که کاربران باید واجد ان باشند می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

•مهارت‌های اطلاعاتی

•تغییرپذیری

•یادگیری مداوم

  • فرایندها: فرایندهای تجاری و سازمانی، نحوه انجام، کنترل انها و ... مواردی هستند که در استقرار یک سیستم هوش تجاری باید به دقت بررسی شده و راهکارهای مناسبی جهت تغییر و یا سازگاری انها در نظر گرفته شود. فرایندهای سازمانی مهم‌ترین بستر استقرار فناوری‌های نوین BIهستند از این رو باید شرایط مناسبی را برای افزایش کارایی BIبه دست اورند. برخی از مهمترین فاکتورهای مطلوب فرایندهای سازمانی عبارتند از:

•نحوه مدیریت، کنترل و نظارت بر فرایندها

•میزان استاندارد بودن روش‌ها، ابزارها و...

•رشد کیفی مداوم

  • فرهنگ سازمانی: فرهنگ سازمانی و نحوه نگرش، عکس العمل و کار سازمان با فناوری‌های نوین، نقش تعیین‌کننده‌ای در میزان موفقیت استقرار BIدر یک سازمان دارد. برای موفقیت در استقرار و کارایی یک سیستم BIدر یک سازمان باید برخی موارد از فرهنگ سازمانی تغییر پیدا کند چون این موارد در میزان بهره‌وری سیستم هوش تجاری نقش به‌سزایی خواهند داشت. برخی از این موارد عبارتند از:

•تلقی سازمان از اطلاعات: اطلاعات باید به عنوان یکی از مهم‌ترین منابع سازمانی محسوب شود.

•نواوری: نواوری در سازمان باید بخشی از کار تجاری سازمان تلقی شود.

•تغییرپذیری: تغییر در سازمان باید به عنوان یک فرصت تلقی شود نه تهدید.

  • زیرساخت‌های فنی: در مورد زیرساخت‌های فنی یک سازمان برای استقرار و کارایی مناسب هوش تجاری، تحقیقات فراوانی شده و می توان گفت به دلیل اهمیت فوق‌العاده‌ای که این فاکتور دارد، بیشترین تلاش سازمان‌ها برای ایجاد بستر مناسب BIدر راستای بهبود وضعیت زیرساخت‌های تکنیکی BIبوده است.

  

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26