دوشنبه 3 اردیبهشت 1397 | Monday 23 rd of April 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
فصل چهارم- سرویس‌های هوش تجاری در BIDS

در راستای این پروژه از مؤلفه ای که در نسخه 2005 به بعد در محصول SQL SERVERاضافه شده، استفاده شده است که در ادامه این فصل به تشریح سرویس‌های ان می پردازیم.

این مؤلفه محیط توسعه هوش تجاری[1] یا به اختصار BIDSنامیده می‌شود و شامل سرویس‌های گزارش‌گیری، تحلیلی و یکپارچه‌سازی است.[1]Business Intelligence Development Studio 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26