پنج شنبه 30 فروردین 1397 | Thursday 19 th of April 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
4-1-2- سرور گزارش

اصلی‌ترین بخش سرویس‌های گزارش‌گیری، سرور گزارش است. این سرور، یک سرویس وب است که با استفاده از اجزای فرعی خود، داده‌ها را بازیابی می‌کند، انها را با چیدمان[1]گزارش تلفیق می‌کند و در قالب گزارش قرار‌می‌دهد.

اجزای دیگر سرویس‌های گزارش‌گیری، با سرور گزارش تعامل دارند مثلا طراح گزارش، متدهایی را فراخوانی می‌کند که توسط سرویس وب سرور گزارش عرضه شده‌اند. برنامه وب مدیریت گزارش هم عملیات خودرا از طریق همین سرویس‌های وب انجام می‌دهد. بر نامه‌های سرور و مشتری می‌توانند برای انجام خودکار عملیات مورد نظر خود، این سرویس وب را فراخوانی کنند.

سرور گزارش می‌تواند ادرس‌های URLرا بپذیرد بنابراین می‌توان با استفاده از یک مرورگر وب گزارش‌ها را درون برنامه‌های کاربردی قرار داد. با ارسال پارامترهای متفاوت، به همراه URL، می توان جنبه‌های مختلف گزارش را کنترل کرد. مثلا URLزیر گزارشی به نام employees، که فایل RDLان را در زیر پوشه  HRاز دایرکتوری ریشه مجازی report serverیک سرور گزارش به نام  SRS03قرار دارد، بازیابی می‌کند و با استفاده از پارامتر rs:commandفرمان باز تولید ان را در قالب PDF(از طریق پارامتر  rs:formatصادر می‌کند:

http://SRS03/reportserver?/hr/employees&rs:Command=Render&rs:Format=PDF

 [1]Layout 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26