شنبه 2 تیر 1397 | Saturday 23 rd of June 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
4-2-4- XML/A, XML و سرویس‌های وب

در زمان انتشار سرویس‌های تحلیلی 2000 وب هنوز به بلوغ نرسیده بود و XMLهنوز به اندازه امروز تکمیل و عمومی نشده بود، سرویس‌های وب نیز هنوز به عنوان استاندارد دسترسی راهبران و برنامه‌نویسان مطرح نبودند اما سرویس‌های تحلیلی 2005 از این فناوری جدید، بهره می‌برند. هر سرور سرویس‌های تحلیلی 2005 در واقع یک سرویس وب است. زبان راهبری این سرور مبتنی بر XMLاست. همه مشتریان برای ارتباط با سرور سرویس‌های تحلیلی از زبان استاندارد XML/Aاستفاده می‌کنند که مبتنی بر XMLاست.

البته در کنار XML/A، مایکروسافت کماکان برای حفظ سازگاری با نگارش‌های گذشته از فناوری‌های متنوع دیگر هم استفاده می‌کند.

XML/Aزیر مجموعه‌ای از زبان اسکریپت‌نویسی سرویس‌های تحلیلی (ASSL)است. XML/Aبرای ارسال فرمان‌هایی مانند ایجاد مکعب، تغییر مکعب یا پردازش مکعب به کار می‌رود. ASSLزبانی است که برای تعریف کردن اشیای درون سرویس‌های تحلیلی استفاده می‌شود. XML/Aبا فرمان‌ها سر‌و‌کار دارد ولی مابقی ASSL، یک زبان تعریف داده‌ها (DDL) برای اشیای سرویس‌های تحلیلی است.

BIDSاز همان شیوه بر نامه‌نویسی ویژوال استودیو (راه‌حل‌ها، پروژه‌ها و فایل‌های متن) استفاده می‌کند. فایل‌های متن مربوط به هر پروژه، سرویس‌های تحلیلی BIDS، حاوی ابرداده‌های مربوط به اشیای سرویس‌های تحلیلی ان هستند. این فایل‌ها را می‌توان تحت پوشش سیستم‌های استاندارد کنترل فایل‌های متن قرار داد. در سرویس‌های تحلیلی 2005 ابرداده‌ها در پایگاه داده‌های خاص ذخیره می‌شوند. در سرویس‌های تحلیلی 2005 زبان تعریف ابرداده‌ها مبتنی بر XMLاست و در فایل ذخیره می‌شود. این زبان همان ASSLاست. پروتکل ارتباط با سرویس‌های تحلیلی در استودیوی مدیریت و BIDSنیز همان XML/Aاست.

  

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26