شنبه 2 تیر 1397 | Saturday 23 rd of June 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
4-2-5- سرعت، مقیاس‌پذیری و تداوم

سرویس‌های تحلیلی از حافظه نهان سمت مشتری استفاده نمی‌کنند و برای افزایش سرعت و کاهش نیاز به منابع مشتری، همه محاسبات در سمت سرور انجام می‌شوند. یکی از امکانات جدید 2005SSASحافظه نهان فعالانه[1]است. با قرار‌گرفتن داده‌های سرویس‌تحلیلی در حافظه نهان پرسش‌ها به جای انکه بر روی داده‌های اصلی اجرا شوند، بر روی داده‌های حافظه نهان اجرا می‌شوند. به این ترتیب یکی از گلوگاه‌های بالقوه سرعت، حذف می‌شود. یکی از مهم‌ترین وظایف حافظه نهان فعال، مدیریت داده‌های منسوخ است مثلا می‌توان حافظه نهان را طوری پیکربندی کرد تا به محض تغییریافتن داده‌های زیرین، داده‌های حافظه نهان را به روزاوری کند. اگر در زمان به روزاوری حافظه نهان، پرسش دیگری نیاز به این داده‌ها داشته باشد، سرویس‌های تحلیلی پرسش را بر روی منبع داده‌های زیرین اجرا نخواهند کرد.

SSAS 2005تمامی ابعاد را در حافظه نهان نگهداری نمی‌کند بلکه مانند سیستم‌های عامل بخشی از ان را در حافظه و بخش‌های دیگر را بر روی دیسک نگهداری می‌کند به این تر تیب، حالا در SSAS 2005انداره ابعاد دارای محدودیت نیستند زیرا بر خلاف نگارش 2000 که در ان اندازه ابعاد توسط میزان حافظه فیزیکی موجود محدود می‌شد، SSAS 2005از حافظه نهان استفاده می‌کند و بنابراین با محدودیت حافظه مواجه نمی‌شود.

با توجه به ماهیت حساس سرویس‌های تحلیلی حالا خوشه‌سازی جایگزین‌کننده سرور خراب[2]هم از سرویس‌های تحلیلی پشتیبانی می‌کند. این فناوری که بر فراز سرویس‌های خوشه‌سازی ویندوز ساخته شده است، در زمان بروز اشکال یک سرور یدکی را جایگزین سرور خراب می‌کند. ضمنا این فناوری را می‌توان در سرویس اطلاع‌رسانی و تکثیر هم به کار برد.

 [1]Proactive Caching

[2]Failover Clustering 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26