پنج شنبه 30 فروردین 1397 | Thursday 19 th of April 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
4-2-6- استفاده‌پذیری

مانند SSAS 2000، اتصال به سرویس‌های تحلیلی برای نوشتن برنامه لازم نیست. در BIDSمی‌توان تا قبل از تحویل پروژه سرویس‌های تحلیلی به سرور، بر نامه‌نویسی را به صورت افلاین انجام داد. برای انکه برنامه‌نویسی افلاین ممکن باشد، BIDSاز تصویر اسکیمای منابع داده مورد نیاز استفاده می‌کند. اشیای سرویس‌های تحلیلی (مکعب‌ها، ابعاد و ...) که در این حالت ایجاد می‌شوند در واقع کپی محلی اشیایی هستند که باید بعدا به سرور سرویس‌های تحلیلی تحویل شوند. به این ترتیب حتی اگر سرویس‌های تحلیلی بر روی ماشین محلی نصب نشده باشد و برنامه‌نویس هم به شبکه متصل نباشد، باز هم می‌تواند برنامه‌نویسی را انجام دهد. در حالت افلاین می‌توان به جای برنامه‌نویسی دستی محاسبات، با استفاده از دیالوگ‌های راهبری و ویزاردهای BIDS، محاسبات لازم را ایجاد کرد.

غیر از خودکارسازی ایجاد محاسبات، BIDSبرنامه نویسی مکعب‌ها را نیز تا حد زیادی خودکار کرده است. برای این کار BIDSمعماری زیرین مکعب را براورد میکند و در صورت امکان با استفاده از روشی که تک-کلیک نام دارد، مکعب را می‌سازد. مکعب تک-کلیک به جای انکه با تعریف ویژگی‌هایش توسط برنامه‌نویس ساخته شود از طریق تحلیل تقریبی و توسط BIDSساخته می‌شود.

یکی دیگر از امکانات استفاده‌پذیری در BIDS، پشتیبانی از پیکربندی چندگانه است. با استفاده از این امکان می‌توان پروژه‌ها را به چند نسخه از سرویس‌های تحلیلی تحویل داد. ضمنا اشیای محلی و ترجمه‌شده هم قابل استفاده هستند تا بتوان پروژه را در زبان‌های مختلف به کار برد.

  

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26