شنبه 2 تیر 1397 | Saturday 23 rd of June 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
4-3-2- مبانی SSIS

هنوز هم مانند DTSهسته اصلی SSISرا بسته[1]تشکیل می‌دهد. بسته مجموعه‌ای از کارها، اتصال‌ها، کانتینرها و گردش‌کارها است که توسط طراح SSISدر BIDSطراحی و اشکال‌زدایی می‌شود و می‌توان ان را از طریق یک ابزار خط فرمان (DTEXEC)یا از طریق یک جاب در SQL Server Agentاجرا کرد. در نگارش‌های قبلی DTSطراح تنها دارای یک سطح بود و بنابراین همه کارها، اتصال‌ها، گردش‌کارها (قیدهای اولویت) و تبدیلات در همان یک سطح قرار می‌گرفتند اگر چه این وضعیت برای بسته‌های کوچک مناسب بود اما با افزایش پیچیدگی بسته‌ها فرایند طراحی دشوار می‌گردید.


[1]Package 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26