پنج شنبه 31 خرداد 1397 | Thursday 21 st of June 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
5-2- شاخص‌های عملکرد کلیدی KPI

شاخص‌‌های عملکرد کلیدی، معیارهای اندازه‌گیری مالی و غیر مالی هستند که به منظور تعیین کیفیت اهداف و انعکاس عملکرد استراتژیک یک سازمان به کار برده می‌شوند. این شاخص‌ها به منظور ارزیابی موقعیت کنونی شرکت و تعیین راهکارهای مناسب برای هوشمند‌کردن کسب‌و‌کار استفاده می‌شوند. فعالیت مراقبت و بازبینی شاخص‌های عملکرد کلیدی در طول زمان به عنوان یک موضوع شناخته‌شده در شرکت‌ها مطرح می‌باشد. شاخص‌های عملکرد کلیدی اغلب به عنوان یک "ارزش‌" استفاده می‌شوند و برای اندازه‌گیری فعالیت‌‌هایی از قبیل میزان سودمندی نقش رهبری در توسعه سازمان، اشتغال، خدمات و رضایت با مشکل مواجه می‌باشند. شاخص‌های عملکرد کلیدی نوعا به استراتژی سازمان متصل شده‌اند.

براساس نوع و استراتژی سازمان‌ها شاخص‌های عملکرد کلیدی با یکدیگر متفاوت می‌باشند. شاخص‌های عملکرد کلیدی به اندازه‌گیری میزان پیشرفت سازمان در جهت اهداف تعیین شده کمک می‌کنند ولی برای اندازه‌گیری فعالیت‌های مبتنی بر دانش مشکل دارند.

شاخص‌ عملکرد کلیدی بخش کلیدی از یک هدف قابل اندازه‌گیری است که از یک مسیر، شاخص، الگوبرداری، هدف و محدوده زمانی ساخته شده است به عنوان مثال "افزایش درامد توسط هر فروشنده از ده پوند به 15 پوند"در این مثال درامد توسط هر فروشنده یک شاخص می‌باشد. شاخص‌های عملکرد کلیدی نباید با عوامل موفقیت بحرانی (Critical Success Factor)اشتباه شوند.عوامل موفقیت بحرانی، عواملی هستند که باید از قبل برای دست یافتن به اهداف، تعیین شده باشند.

در شکل زیر انواع روش‌های ساخت KPIدر شیرپوینت نشان داده شده است.   

در شیرپوینت به چهار طریق می‌توان این شاخص ها را ایجاد کرد:

  • بر اساس داده‌های موجود در لیست‌های شیرپوینت
  • داده‌های موجود در فایل‌های اکسل
  • با استفاده از داده‌های موجود در سرویس تحلیلی
  • ورود اطلاعات به صورت دستی

در ادامه راهکار‌های نعیین شاخص‌ها در یک سازمان بررسی می‌‌شود.

شکل 5-1- روش‌های ساخت KPI در شیرپوینت

شکل 5-1- روش‌های ساخت KPIدر شیرپوینت 

 
Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26