یکشنبه 6 مهر 1399 | Sunday 27 th of September 2020 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
1-2-2 چرا C# ؟

امروزه برنامه نویسی و تسلط کامل بر ان به عنوان یکی از پارامترهای مهم برای مهندسیکامپیوتر مطرح میباشد و در این راستا مایکروسافت در مصاف با جاوا به دنبال ارایه یکزبان کامل بود که سایه جاوا را در میادین برنامه نویسی کم رنگ تر نماید. شاید بههمین دلیل باشد که  C#را ایجاد کرد. شباهت های بین دو زبان بسیار چشمگیر استمایکروسافت در رابطه با میزان استفاده و گسترش زبان فوق بسیار خوش بین بوده وامیدوار است بسرعت زبان فوق گستردگی و مقبولیتی به مراتب بیشتر از جاوا را نزدپیاده کنندگان نرم افزار پیدا کند.

با توجه به نقش محوری این زبان از ان بعنوانمادر زبانهای برنامه نویسی در دات نت نام برده می شود. مورد فوق به تنهایی می توانددلیل قانع کننده ای برای یادگیری این زبان باشد ولی دلایل متعدد دیگری نیز وجوددارد که در ادامه به برخی از انها اشاره می گردد. مطرح شدن به عنوان یک استانداردصنعتی انجمن تولیدکنندگان کامپیوتر اروپا(ECMA) زبانC # را به عنوان یک استاندارد پذیرفتهو بدنبال ان تلاش های وسیعی برای کسبگواهیISO نیز انجام شده است.

زبان فوق در ابتدا توسط شرکت مایکروسافت و بعنوانبخشی از دات نت پیاده سازی و بلافاصله پس از ان توسط شرکت های اینتل، هیولیت پاکاردو مایکروسافت مشترکا جهت استاندارسازی پیشنهاد گردید. زبانC # به گونه ای طراحی شدهاست که نه تنها وابستگی به یکPLATFORM خاص را ندارد بلکه در اغلب موارد وابستگیRUNTIME نیز ندارد.

کامپایلر  C#می تواند بر روی هر نوع معماری سخت افزاری طراحیو اجرا گردد. در برخی از نسخه های اولیه کامپایلر زبان فوق که توسط برخی از شرکتهای جانبی ارایه شده است کدهای  C#را به بایت کدهای جاوا کامپایل می کنند. کدهایC# براحتی قابلیت حمل روی محیطهای متفاوت را دارا خواهند بود.

مشخصات تعریفشده زبانC# با سایر استاندارهای تعریف شدهECMA بخوبی مطابقت می نمایند.با توجه به موارد گفته شده مشخص می گردد که این زبانبه سرعت به سمت استاندارد شدن حرکت و با تایید استانداردهای مربوطه از طرف انجمن هایمعتبر بین المللی و حمایت فراگیر شرکت های معتبر کامپیوتری در دنیا مسیرخود رابسمت جهانی شدن به خوبی طی می نماید.

در این پروژه نیاز چندانی به شئ گرایی و وراثت C#احساس نمیشود ولی با توجه مزایای فراوان C#من این زبان را انتخاب کردم تا مقدمه ای برای یادگیری این زبان باشد. 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26