یکشنبه 6 مهر 1399 | Sunday 27 th of September 2020 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
1-2-3 چرا SQL ؟

SQL  زبان پرس و جوی ساخت یافته است,SQL   اجازه میدهد تا به اسانی بهدیتابیس ها دسترسی داشته باشیم,SQL  میتواند برای دیتابیس ها پرس و جو ایجادکند,SQL  میتواند داده ها را از دیتابیس بازیابی کند,SQL  میتواند رکورد جدیدیدر دیتابیس درج کند,SQL  میتواند رکوردی را از دیتابیس حذف کند,SQL  میتواندرکوردهای دیتابیس را به روز کند. از طرفی چون حجم کاری که انجام دادم گسترده نیست SQLمیتواند پاسخگو باشد ونیازی به استفاده از پایگاه های داده قویتری مثل ORACEL

  

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26