یکشنبه 6 مهر 1399 | Sunday 27 th of September 2020 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
2-1- نمودار use case

در نمودارهایuse case باید دنبال نیازمندیهای کاربران بود. پس ابتدا باید کاربران را تشخیص داد. در قدم بعد باید دانست هر کاربر از سیستم چه می خواهد. در نمودارهایuse caseهدف ما مستند سازی همه ان چیزی است که سیستم به کاربران خود ارائه می دهد. در واقع use caseدیاگرام نقطه ورود به یک سیستم است، از انجا مسئله تحلیل می شود و سپس در اختیار طراحان و برنامه نویسان قرار می گیرد.

use caseدیاگرام در عین سادگی یک دید کلی نسبت به انچه در سیستم انجام می شود را نشان می دهد. به همین خاطر قابل درک برای کاربران خواهد بود. لذا تحلیلگر سیستم می تواند برای شناخت خود از سیستم و انتقال مفاهیم به کاربران از این نمودار استفاده کند.

در نمودارهای use caseما باید Actorها و use caseها و همچنین روابط مابین انها را مشخص کنیم. اینها در واقع سه عنصر تشکیل دهنده use caseدیاگرام می باشند.

در شکل2-1 نمودار use caseبرای واحد تعمیرات زمینی و در شکل 2-2 use caseدیاگرام واحد بالانس نشان داده شده است. نمودار use caseبقیه واحدها شبیه به use caseواحد تعمیرات زمینی است.

شکل2-1- نمودار مورد کاربرد مربوط به واحد تعمیرات زمینی

شکل2-1- نمودار مورد کاربرد مربوط به واحد تعمیرات زمینی 

شکل2-2-  نمودارمورد کاربرد برای واحد بالانس

شکل2-2-  نمودارمورد کاربرد برای واحد بالانس 

 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26