جمعه 31 فروردین 1397 | Friday 20 th of April 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
1-1-1- تعریف پورتال

پورتال ابزاری است که ارتباط بین اشخاص، گروههای کاری و اطلاعاترا از میان فرایندهای سازمانی فراهم میسازد. این ابزار اطلاعات سیستمهای مختلف را در یک محیط واحد و متصل با سیستمهای کاربری و با تکیه بر مکانیزم تعیین هویت واحد کاربر ارائه میکند. بوسیله پورتال ابزارهای مناسبی برای کار گروهی از طریق تجمیع اطلاعات و جستجوی پیشرفته را در اختیار سازمان قرار میدهد. و همچنین امکان دسترسی به اطلاعات مرتبط را از طریق تواناییهای سفارشیسازی و شخصیسازیمحتوا و الگوی نمایشی فراهم میکند. پورتال با طبقهبندی انتخابات بر اساس نقشهای سازمانی کاربران میتواند در انتشار محتوای مرتبط با کاربر به صورت ابزاری کارامد عمل کند. ((در نهایت پورتال مجموعه ابزارها، محصولات و تکنولوژیهایی است که در جهت ایجاد یک بستر اطلاعاتی برای "اشتراک" و "جستجوی" اطلاعات در یک محیط اطلاعاتی" در کنار هم جمعاوری شده است  .(( 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26