دوشنبه 3 اردیبهشت 1397 | Monday 23 rd of April 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
1-1-2- فواید استفاده از پورتال
  • یکپارچگی سیستمهای نرمافزاری و فرایندهای کاری سازمان
  • مدیریت کارامد و اسان بر مستندات و منابع الکترونیکی سازمان
  • سهولت و سرعت در اطلاعرسانی و ارتباطات سازمان
  • کاهش هزینههای ارتباطی سازمان
  • شفاف شدن سازمان از جنبههای مختلف (روش انجام کار، ساختار، خدمات، ...)
  • بهبود مداوم سازمان
  • مدیریت دانش[1]
  • امنیت بیشتر دادهها و اطلاعات
  • کنترل و مدیریت سازمان


[1]Knowledge Management 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26