شنبه 29 مهر 1396 | Saturday 21 st of October 2017 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
2-1- بسترها و پیش نیازهای لازم سخت افزاری و نرم افزاری

 

اگر بخواهیم نگاهی اجمالی به بستر های مورد نیاز داشته باشیم می توانیم موارد زیر را نام برد:

 1. بسترهای نرمافزاری
 2. IIS
 3. اکتیو دایرکتوری[1]وDNS
 4. Exchange Server
 5. SQL Server
 6. Analysis Service

 

 1. بسترهای سختافزاری
 2. سرورهای موردنیاز
 3. موجود بودن اطلاعات سازمانی
 4. ساختار سازمانی
 5.  مدل امنیتی سازمان
 6.  نقشها
 7. فرایندهای کاری

و اما توضیح هر یک موارد بالا به شرح زیر است:

برای نصب MOSS 2007شما ممکن است در بازه یک کامپیوتر مستقل[2]تا یک مجموعه سرور[3]عمل کنید. در این بخش به تعیین سخت افزار مورد نیاز در کمترین حالت و حالت پیشنهادی می پردازیم.

سخت افزار و نرم افزار که بررسی می کنیم در هر دو حالت سیستم های 64-بیتی و 32-بیتی است.

نکته: سیستم های بر پایه ایتانیوم[4]پشتیبانی نمی شود.

شما می توانید از ترکیب 32-بیتی و 64-بیتی در یک مجموعه سرور استفاده کنید اما به خاطر برخی مشکلات این راه کار پیشنهاد نمی شود مثلا:

با یک وب سرور وب نرم افزار نهایی[5]کلاستر شده با استفاده از راند رابین[6]، یک سرور 32-بیتی به مشکل بر می خورد.

اگر یک وب سرور سرور وب نرم افزار نهایی 64-بیتی یک درخواست از پایگاه داده SQLیک سرور 32-بیتی داشته باشد، اگر SQLمنبع کافی نداشته باشد به تنگنا بر می خورد.

اگر مجبورید که از یک معماری ناهمگون استفاده کنید، پیشنهاد می کنیم که حداقل از سرورهای همگون در یک ردیف کاربردی از سرورها استفاده نمایید مثلا سرورهای 32-بیتی برای همه وب سرورهای سرور وب نرم افزار نهایی استفاده نمایید.

 [1]Active Directory

[2]Stand-alone

[3]Server Farm

[4]Itanium

[5]Front-end

[6]Round Robin

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26