شنبه 2 تیر 1397 | Saturday 23 rd of June 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
2-1-1- نصب Stand-alone

 

شما می توانید افیس شیرپوینت 2007 را در یک کامپیوتر تنها با یکی از دو روش زیر نصب کنید:

 • با انتخاب Basic.
 • با انتخاب Advanceو سپس Stand-aloneدر هنگام نصب.

 

 1. سختافزارموردنیاز

لیست جدول زیر کمترین سخت افزار مورد نیاز و پیشنهادی را برای گسترش MOSS 2007را نشان می دهد. که شامل گسترش Microsoft SQL Server 2005 Express Editionبرای نصب Stand-aloneمی شود.

جدول ‏2‑1- سخت افزار مورد نیاز جهت نصب Stand alone

 

سخت افزار

حداقل نیازمندی

نیازمندی پیشنهادی

پردازنده

2.5GH

دو هسته ای 4GHیا 6GH

حافظه اصلی

1GB

2GB

حافظه جانبی

3GB  فضای ازاد+همراه سیستم فایل NTFS

3GB  فضای ازاد+همراه سیستم فایل  +NTFS+ فضای خالی مورد نیاز برای وب سایت

درایور

DVD ROM

DVD ROM

صفحه نمایش

1024*768

1024*768

شبکه

56Kbps؛ اتصال بین کلاینت هاوسرور

56Kbpsوبالاتراتصال بین کلاینت هاوسرور

 

 

 1. نرم افزار مورد نیاز

به خاطر اینکه MOSS 2007بر روی WSS 3.0ایجاد شده است نیازهایی که برای WSSاورده شده است برای MOSS 2007نیز صدق می کند.

 • پایگاه داده

هنگامی که شما در حالت Basicنصب می کنید SQL Server 2005 Express Editionبه طور خودکار نصب می شود. اما زمانی که در حالت Advancedنصب می کنید و SQLرا قبلا نصب کرده اید مطمئن شوید که کامپیوتری که استفاده می کنید سخت افزار و نرم افزار مورد نیاز را به عنوان یک سرور پایگاه داده داراست.

نکته مهم: اگر از SQL Server 2000استفاده می کنید باید اخرین نسخه ان را دریافت کنید که SQL Server 2000 Service Pack 4می باشد.

 • سیستم عامل

MOSS 2007بر روی ویندوز سرور 2003 (SP1)یا نسخه های بالاتر اجرا می شود. شما می توانید از این ویرایش ها استفاده کنید:

 • ویندوز سرور 2003، ویرایش استاندارد[1]
 • ویندوز سرور 2003، ویرایش اینترپرایز[2]
 • ویندوز سرور 2003،ویرایش مرکز داده[3]
 • ویندوز سرور 2003، ویرایش وب[4]

به خاطر محدودیت های مجوز[5] ویندوز، اگر شما ویندوز سرور 2003، ویرایش وب در محیط تک سروری استفاده می کنید، تنها می توانید در حالت Advancedنصب کنید. این بدین خاطر است که full SQL Server editionsنمی تواند روی این ویندوز نصب شود. در این سناریو شما برای استفاده از MOSS 2007به نصب full SQL Server editionsبر روی ویرایش مناسب ویندوز سرور 2003 نیاز دارید. ویندوز سرور 2003 ویرایش وب از حالت Basicجهت MOSS 2007پشتیبانی نمی کند.

توابع مدیریتی MOSS 2007به اخرین سرویس پک Microsoft Internet Explorer 6.0یا Internet Explorer 7.0نیاز دارند.

نکته مهم: MOSS 2007برای گسترش مجموعه به سرویس اکتیو دایرکتوری نیاز دارد. بنابراین Moss 2007نمی تواند بر روی Windows NT 4.0نصب شود.

نکته مهم: برای نصب MOSS 2007بر روی ویندوز سرور 2008 باید ازMOSS 2007 SP1استفاده کنید.

 • کامپوننت های ویندوز

بعد از نصب سیستم عامل شما باید تنظیمات کامپیوتر خود را انجام دهید تا بع عنوان یک سرور وب عمل کند. با فعال کردن IIS 6.0، شامل:

 • Common files
 • WWW
 • Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)

نکته: برای نصب MOSS 2007 SP1بر روی ویندوز سرور 2008 باید IIS 7.0را نصب نمایید.

 • Microsoft.NET Framework 3.0

قبلازنصبMOSS 2007شمابایدMicrosoft.NET Framework 3.0رانصبکنیدومطمئنشویدکهASP.NET 2.0فعالشدهاست.

نکته: شماهمچنینمیتوانیدازMicrosoft.NET Framework version 3.5استفادهنمایید.


 [1]Windows Server 2003, Standard Edition

[2]Windows Server 2003, Enterprise Edition

[3]Windows Server 2003, Datacenter Edition

[4]Windows Server 2003, Web Edition

[5]License

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26