جمعه 30 شهریور 1397 | Friday 21 st of September 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
2-2-1- ویندوز شیرپوینت سرویس

 

اشتراک اطلاعات بخش اصلی زندگی نوین امروزی است. خواه شغل ما، به عنوان بخشی از یک سازمان داوطلب باشد و یا به روش دیگر خیلی اوقات ما نیاز داریم اسناد و دیگر اطلاعات را با یک گروه از افراد به اشتراک بگذاریم. ویندوز شیرپوینت سرویس به عنوان یک بخش استاندارد از ویندوز سرور 2003 این اشتراک را ساده تر می کند.

همانطور که در شکل 2-1 می بینید، کاربران Windows SharePoint Servicesمی توانند سایت ها را ایجاد نمایند، که هر کدام می توانند شامل کتابخانه های اسناد و لیست باشند. اطلاعات در هر سایت، شامل اسناد و ایتم های لیست، در SQL Serverذخیره می شود. با استفاده از IIS، افراد می توانند با سایت هایی از برنامه های مایکروسافت افیس یا یک مرورگر وب مانند Internet Explorerتعامل داشته باشند. کاربر همچنین می تواند واسط مرورگر را با وب پارت ها سفارشی کند، به هر کاربر اجازه می دهد که واسطی که با ان کار کند را ایجاد کند.

شکل ‏2 1- ارتباطات شیرپوینت

شکل ‏2‑1- ارتباطات شیرپوینت

نسخه WSS 3.0پشتیبانی انواع محتواها را نیز اضافه می کند. یک نوع محتوا شمایی[1]ایجاد می کند که ایتم های لیست یا کتابخانه سند را تعیین می کند. به عنوان پیش فرض، هر سند در یک کتابخانه داده شده، یک شمای یکسان دارد، به طوریکه هر ایتمی در یک لیست خاص است. الحاق  یک نوع محتوا به اسناد یا ایتم های لیست اجازه تعیین شمای اسناد یا ایتم ها را مستقل از عناصر دیگر کتابخانه یا لیست که متعلق به ان است را می دهد. همچنین سیاست ها می تواند به انواع محتوا الحاق شوند، تعیین بعضی موارد مانند اینکه یک سند چقدر باید نگهداری شود. این سیاست ها سپس به هر کتابخانه یا لیستی که این سیاست ها به ان الحاق شود قابل اجراست.

این امر امکان پذیر است که چندین ماشین که WSSرا اجرا می کنند به یک پایگاه داده SQLواحد یا یک گروه از پایگاه داده هایی که سایت ها در سرتاسر ان جزءبندی شده اند، دسترسی داشته باشند. این مقیاس پذیری که پیشرفت می کند، اجازه دسترسی یک تعداد زیاد از کاربران را به سایت های یکسان می دهد.

WSSهمچنین به دیگر تکنولوژی های استاندارد ویندوز استناد می کند. برای مثال می تواند از اکتیودایرکتوری برای تشخیص کاربران استفاده کند و واسط کاربر، شامل وب پارت ها بر روی ASP.NETساخته می شوند. به این دو دلیل که WSSیک بخش استاندارد از ویندوز است و یک مجموعه عمومی از مشکلات را راهنمایی می کند، WSSبه عنوان یک تکنولوژی بسیار رایج تبدیل شد که به وسیله سازمان ها برای به اشتراک گذاشتن انواع مختلفی از اطلاعات مورد استفاده قرار گیرد.[1]Schema

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26