شنبه 2 تیر 1397 | Saturday 23 rd of June 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
2-2-5- کنترل معماری اطلاعات

 

معماری اطلاعات در یک محصول بایستی کنترل شود. با کنترل معماری اطلاعات

  • تیم ITبا تعیین چگونگی اجرا و پیاده سازی معماری اطلاعات می توانند اطلاعات سازمان را مدیریت کنند.
  • معماری اطلاعات مرتبا نیاز ها، الزامات محرمانگی و اهداف امنیتی را در محصول رسیدگی می کنند.
  • معماری اطلاعات سازمان را به اهداف تجاری می رساند.

کنترل بر روی معماری اطلاعات نیازمند مشارکت همه گروه هایی است که نفعی در موفقیت پروژه دارند. برای اینکه هدف نهایی معماری اطلاعات نیازهای سازمان را مرتفع کند، این ضروری است که نماینده واحد تجاری یک نقش اصلی در گروه کنترل داشته باشد. در صورت امکان، یک معمار اطلاعات حرفه ای در تیم طرح ریزی داشته باشید و این شخص در گروه کنترل شرکت می کند.

بهترین روش برای اجرای گروه کنترل معماری اطلاعات بر اساس فرهنگ و متولوژی محصول شماست. اگرچه بعضی راهنمایی های عمومی وجود دارد:

  • ملاقات منظم و با زمان کافی، مخصوصا در جلسه نخست به تمام فرضیات دقت کنید.
  • نمونه های معماری اطلاعات خوب را در سابقه خود با مثال نشان دهید. مثلا از یک سایت همکاری که خوب طراحی شده است برای اثبات سابقه خود و مشخص نمودن محصول خود استفاده کنید.
  • برای سازمان های بزرگ از طریق وب سایت ها و نظرسنجی های انلاین گزار ش دهید.
  • مجموعه ای از رویدادهای مهم را تعیین کنید.
  • توجه کنید نمونه های معماری اطلاعات را در بعضی بخش های سازمان به پیش ببرید و از این تجربه برای پیشرفت پله ای معماری اطلاعات در قبال سازمان های بزرگ استفاده کنید.

 

برنامه ریزی و کنترل معماری اطلاعات ضعیف می تواند کارایی سازمان را پایین اورد، در حالی که با یک طراحی و کنترل قوی می توان کارایی سازمان را چندین برابر کرد.

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26