شنبه 2 تیر 1397 | Saturday 23 rd of June 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
2-3-1- مقیاس پذیری و قابلیت توسعه

معماری توسعه پذیر و قابلیت تقسیم بار در زیر ساخت نرم افزاریشیرپوینتبه خوبی حمایت می شود. استفاده از سیستم می تواند از نصب روی یک سرور شروع شود و همزمان با گسترش استفاده کاربران و بالا رفتن حجم اطلاعات، زیر ساخت نرم افزار می تواند روی یک مجموعه  سرور بزرگ گسترده شود. توسعه سیستم در شرایط زیر انجام می شود

.شکل ‏2 4- مقیاس پذیری و قابلیت توسعه شیرپوینت

شکل ‏2‑4- مقیاس پذیری و قابلیت توسعه شیرپوینت

و به بیان ساده:

با افزایش حجم اطلاعات و استفاده کاربران، سرور پایگاه داده از سرویس دهنده وب مستقل می شود.

شکل ‏2 5 Small Server Farm

شکل ‏2‑5Small Server Farm

با افزایش حجم دسترسی کاربران، برای پاسخگویی مناسب تر، تعداد سرویس دهندگان وب افزایش خواهند یافت.

شکل ‏2

شکل ‏2‑6Small Server Farm

با افزایش بیشتر حجم داده های ذخیره شده، سرور های بیشتری برای پایگاه داده اختصاص داده می شود و ذخیره سازی اطلاعات به منظور سرعت دسترسی و قابلیت بازیابی اطلاعات بین سرور های پایگاه داده تقسیم خواهد شد.

.‏2 7 Medium Server Farm

شکل ‏2‑7Medium Server Farm

با افزایش حجم داده ها، و تعداد کاربران، سرور های مجزایی برای ایندکس سازی و جستجوی اطلاعات در نظر گرفته می شود. تصویر زیر یک مجموعه  سرور وسیع با سرور های موازی برای سرویس دهی وب، سرور های اختصاصی برای جستجو، و سرور های همزمان برای ذخیره سازی حجم وسیعی از اطلاعات را نشان می دهد.

شکل ‏2 8 Large Server Farm

شکل ‏2‑8Large Server Farm

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26