جمعه 31 فروردین 1397 | Friday 20 th of April 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
2-4-2- تاسیس تیم برنامه ریزی

با یک راه کار برنامه ریزی شده بر اساس MOSS 2007بخش ITمی تواند تعاملات سازمانی، مدیریت محتوا، کشف دانش، و پروسه های تجاری سراسر سازمان در حال ایمن و مطمئن با هزینه موثر[1]و کنترل پذیر را بهبود ببخشد .

برای دستیابی به مجموعه وسیعی از اهداف این اهمیت دارد که شریکان[2]کلیدی که با تمامی روال ها در ارتباط هستند  شناسایی شوند  و ان ها را تیم برنامه ریزیتان قرار دهید . ان ها شامل :

  • مدیران و هدایت کنندگان سازمانی دیگر که نیازهای فرایند های تجاری ای که با  MOSS 2007برای اجرا از ان استفاده می کند اشنا هستند .
  • متخصصان ITو واحد تجاری ITکه موظف به پیشنهاد یک راهکار برای پیاده سازی فرایند های تجاری مطلوب  و مدیریت و توسعه یک راهکار در سراسر یک یا چند مجموعه سرور هستند .
  • طراحان سایت جهت برنامه ریزی ازمایش و طراحی ویژوال سایتها و الگوهایی  برای کاربر که در راهکار گنجانده شده است.
  • توسعه دهندگان برای تعیین حوزه و طراحی خصوصیات سفارشی مورد نیاز نظیر جریان های کاری ، فرم ها و وب پارت ها.
  • تست کنندگان کسانی هستند که از صحت خصوصیات  و توسعه سایت و وظیفه مدیریت تعریف شده اطمینان حاصل می کنند.

[1]cost effective

[2]stakeholder

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26