شنبه 2 تیر 1397 | Saturday 23 rd of June 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
2-4-3- برنامه ریزی برای نظارت

نظارت[1]در شیرپوینت مجموعه ای از نقشها، مسئولیت ها، فرایندها و تکنولوژی هایی است که در یک تشکیلات در جایگاه سازمانی درستی قرار می دهید و به این ترتیب پیش بینی نیازهای اینده سیستم برای به کارگیری راهکارهای جدید یا توسعه سیستم موجود را انجام می دهید و از بروز پیچیدگی های سیستمی که بر اثر گسترش سیستم در اینده رخ می دهد جلوگیری می کنید.

این پیچیدگی ها معمولا با ازدیاد و گسترش بی رویه در سایت ها، سرورها و تکنولوژی ها  اتفاق می افتد.

برای برقرای توازن بین نیازهای کاربران از MOSS 2007و متخصصان ITکه ان را اجرا کرده و توسعه می دهند، پیشنهاد می شود یک بدنه کنترل شامل نمایندگان همه شریکان در توسعه MOSSتشکیل شود این بدنه می تواند قوانینی را که جهت کنترل استفاده از MOSSرا ایجاد و تاکید کند.

برنامه ریزی سایتها و خصوصیات شامل:

 1. برنامه ریزی سایت ها
 2. برنامه ریزی مجموعه سایت ها
 3. برنامه ریزی امنیتی
 4. برنامه ریزی نیاز های جستجو
 5. برنامه ریزی یکپارچگی هوش تجاری
 6. برنامه ریزی اسناد و مدیریت سوابق
 7. برنامه ریزی جریان کار
 8. برنامه ریزی فرم ها
 9. برنامه ریزی پشتیبانی سایت

کاربرگ نتیجه برنامه ریزی راهکار بر اساس MOSS 2007، شامل تعیین انواع وب سایت ها و سایت های پرتال برای اجرا، و یک لیست از خصوصیاتی است که جهت طرح ریزی هر سطح نیاز دارید، می باشد. بنابراین کاربرگ را پر می کنید و مراحل ذکر شده در ادامه را برای لیست کردن انواع سایت های پرتال، سایت ارائه در اینترنت[2]و دیگر انواع سایت هایی که برای راهکارتان نیاز دارید؛ پیگیری کنید:

 1. برنامه ریزی سایتها

گام اول : تعیین مجموعه ای از برنامه ریزی سایت ها، سایت های تیمی و سایت های مخصوصی که سازمان شما و مشتری های شما نیاز دارند .

تعیین کردن اثرات تصمیمات برنامه ریزی بعدی نظیر این که سایت های شما در توپولوژی سرور کجا اجرا خواهند شد، خصوصیات برنامه ریزی برای هر سایت کدام است، فرایندهایی که چندین سایت را پوشش می دهند چگونه هستند، و قابل دسترس ساختن اطلاعات در یک یا چند سایت به چه صورت است .

 • مجموعه ای از کاربران که در سایت یا پورتال شرکت می کنند . زمانی که سرور های سایت ایجاد می کنید، می توانید خیلی اسان تر تنظیمات امنیتی درخور را برای هر سایت تعیین کنید.
 • تقاضاهای جستجو
 • سفارشی سازی نیازها
 • شخصی سازی نیازها
 • خصوصیاتی که شما برای هر پرتال یا سایت نظیر هوش تجاری ، مدیریت اسناد، فرم ها یا جریان کارها نیاز داریم.
 • برنامه ریزی  سایتها یپرتال

سایت های پورتال بر اساس MOSS 2007یک نقطه مرکزی برای پیدا کردن مطلوب، اطلاعات شخصی در یک سازمان را فراهم می کنند.

می توانید سایت های پورتال دسته ای و طبقه بندی را که بر اساس مقیاس و ساختار سازمان شما هستند را برنامه ریزی کنید ، اطلاعات سازمانی را جمع کنید، و هم چنین می توانید پرتال های کاربردی محاوره ای را که اعضای تیم می توانند به وسیله ان وظایف خود را در سازمان انجام دهند طرح ریزی کنید.

برای برنامه ریزی سایت های پرتال نیاز دارید به مقیاس و ساختار سازمانتان هرکدام از این سایت های پرتال باید شامل اطلاعات مورد نیاز برای یک پروژه یا یک قسمت داخل یک بخش از سازمان بزرگ باشد. و هر کدام به یک مجموعه سایت وابسته به ان پروژه یا ان قسمت اتصال خواهند داشت. می توانید یک سایت پرتال برای اعضا یا سازمانتان برنامه ایجاد کنید تا با محتوای وابسته به تجارت تان یا اهداف سازمانتان شریک شوید.

 • سایت های پرتال تیمی یا انفرادی[3]

برنامه ریزی برای ساختن یک پرتال سایت برای یک سازمان کوچک یکپارچه ، یا یکی برای هر بخش یا پروژه 50-100 نفری در حدود یک اندازه متوسط در برابریک  سازمان بزرگ است.

در سازمان های بزرگ ممکن است چندین سطح از سایت های پرتال باشد، که با هر تمرکز سایت پرتال روی محتوا بنابر سطحش از سازمان ساخته و مدیریت می شود.

می توانید برای اعضایی از سازمان تان برای با هم کار کردن روی محتوای مرتبط با اهداف یا تجارت سازمان یک سایت پرتال برنامه ریزی کنید، این سایت می تواند شامل یک نیم باشد و ان ها می توانند با سایت های دیگر به عنوان بخشی از فرایندهای انتشار کار کنند.

 • سایت های پرتالRollup  [4]

یک سایت پرتال Rollupمحتوای سازمان متقاطع عمومی را شامل می شود و به کاربران این اجازه را می دهد که در کلیه بخش ها،  اطلاعات ، متخصصان را پیدا کند و به فرایندهای گسترش سازمان دسترسی داشته باشد . این سایت ها اغلب زیر سایت هایی را شامل می شود که در کلیه معماری اطلاعات سازمانی حوزه هستند و ساختار سایت های پرتال پروژه یا یک بخش را ترسیم می کنند.

برای هر سازمان یا SSP  مجزا، یک سایت پرتال Rollupمتمرکز با نمای بهم پیوسته از همه سایت های پرتال مرتبط  بسازید یا برنامه ریزی کنید.

 • برنامه ریزی سایتهای پرتال کابردی

یک پرتال کاربردی فرایندهای تیم را سازماندهی می کند و مکانیزم هایی برای اجرای ان ها فراهم می کند . پرتال های کاربردی اغلب داشبوردهای دیجیتال و دیگر خصوصیات برای مشاهده کردن و دستکاری داده مرتبط با اهداف پرتال را شامل می شود .

اطلاعات ارائه شده در یک سایت پرتال کاربردی معمولاً از منابع مختلف مانند پایگاه داده ها یا دیگر سایت های شیرپوینت می اید.

برای مثال، سازماندهی منابع انسانی در یک تشکیلات می تواند با یک سایت پرتال کاربردی برنامه ریزی شود تا کارمندان را با موارد زیر تامین کند :

 1. دستیابی به اطلاعات عمومی نظیر کتابهای راهنمای کارمند و فرصت های حرفه ای .
 2. روشهایی برای انجام وظایف متداول، نظیر ارائه کارت حضور و غیات، و گزارشات هزینه ای.
 3. داشبوردها برای دیدن اطلاعات شخصی شده مانند حقوق کارمند و تاریخچه استفاده.

به عنوان مثال های دیگر، سازمان پشتیبان فنی داخلی در یک تشکیلات می تواند یک Help Desk application portalبرای فراهم کردن پشتیبان فنی برای اعضاء تشکیلات داشته باشد. ویژگی هایی از پرتال های کاربردی می توانند شامل موارد زیر باشند:

 • دستیابی به پایگاه دانش از رویداد پشتیبانی گذشته و مدارک بهترین شیوه ها .
 • روشهایی برای انجام وظایف رایج مانند شروع یک رویداد پشتیبانی یا مرور وضعیت رویداد در حال پیشرفت.
 • یکپارچگی با خصوصیات مکاتبه ها که جلسات و بحث های انلاین را پشتیبانی می کند.
 • نمایش های شخصی از داده. برای مثال، مدیران پشتیبانی می توانند نماهای فراهم کننده داشبوردها را از لحاظ بهره وری اعضاء تیم شان و درجه رضایت مشتری ببینند.مهندسان پشتیبانی می توانند رویدادهای حل نشده جاری را ببینند .

در تعیین کاربرگ برنامه ریزی پرتال ها و سایت ها، هر سایت پرتال division،rollup، و برنامه های کاربردی را که برنامه ریزی می کنید یا می سازید لیست کنید.

 • برنامه ریزی سایتهای ارائه دراینترنت

سایت های ارائه در اینترنت سایت هایی هستند که به مشتری نشان داده می شود. ان ها معمولاً توسط المانهای ادبی سازگار مانند رنگ ها، فونت ها و الگوها، همچنین المان های ساختاری مانند خصوصیات پیمایش و ساختار صفحات سایت خاطرنشان و مشخص می شوند.

اگر چه ظهور یک سایت اینترنت به شدت کنترل شده است، محتوای هر سایت ممکن است غیر قابل تغییر باشد و یا اینکه مکرراً تغییر کند.

اطلاعات مهم کمپانی را به مشتری ها، شریکان، سرمایه گذاران و کارمندان بالقوه، شامل توضیحاتی از محصولات و سرویس ها و اخبار کمپانی، گزارشات سالانه، بایگانی های عمومی، و افتتاح کار، به عنوان مثال دیگر یک سایت اینترنت اخبار انلاین بارها اطلاعات به روز شده همراه با خصوصیات محاوره ای، نظیر ساعت های ذخیره و وبلاگ ها را فراهم می کند.

به دلیل این که ارائه سایت در اینترنت محصولاتتان را به یک مخاطب خارجی نشان می دهد، ممکن است سایت محصول را در صفحه اجرا[5]تست کنید و سپس ان را به محل تولید عمومی خودش منتشر کنید. نمایش سایت روی صفحه اجرا یک بازتاب از سایت محصول است که برای تست محتوا قبل از انتشار از ان استفاده می شود. این کار می تواند شما را متقاعد کند که محتوای منتشر شده استانداردهای قوی را دارست. همچنین صفحه اجرابه سایت ها اجازه می دهد نویسندگان محتوا روی سرورهای مکان یابی شده، روی اینترنت شرکتتان کار کنند و این در حالیست که کاربران اینترنت می توانند از سرورهای تولید در شبکه پیرامون استفاده می کنند. یک خصوصیت توسعه محتوای ساخته شده ان را برای حرکت محتوا از صفحه اجرا به سرورهای تولید اسان می کند.

 • برنامه ریزی دیگرسایتها

شما می توانید طراحی کنید برای اجازه دسترسی سایت پرتال یا کاربران سایت اینترنت تا سایت های اضافی بسازید. برای مثال شما می توانید به گونه ای طراحی کنید تا به اعضای هر تیم بگوییم که چه کسی استفاده کند . یک سایت پرتال، یک my site، و اساس یک سایت تیمی در WSSچیست. و نماهای خصوصی و عمومی در این جا چگونه است.

شما هم چنین می توانید به اعضای تیم اجازه دهید تا سایت های دیگر از قبیل سایت های فضای کاری اسناد و ... را بسازند.

به علاوه، سایت های پرتال و سایت های اینترنت،MOSS 2007توانایی ساختن سایت های شخصی برای استفاده در سازمان را شامل می شود.

 • سایت مرکز اسناد[6]

سایت مرکز اسناد یک کتابخانه بزرگ سودمند به عنوان پایگاه دانش تشکیلات گسترده یا بایگانی سوابق می باشد.این سایت شامل خصوصیاتی است که می تواند پیمایش کاربران، جستجو و مدیریت تعداد زیادی از اسناد در سلسله مراتب عمیق با استفاده از یک مجموعه وب پارت های تخصصی را اجرا کند.

 • سایت مرکز سوابق[7]

سایت مرکز سوابق سایتی است که مدیریت سوابق شامل مدیریت فایل ها و اسنادی که مدرک از فعالیت ها یا معاملات انجام شده توسط سازمان را فراهم می کنند.این سایتها برای پیاده سازی اجزاء قوی از راهکار مدیریت رکوردها بر اساس MOSS 2007  طراحی شده است.

 • برنامه ریزی براساس سفارش

می توانید سایت های پرتال، سایت های اینترنت، و یا سایت های تیمی را سفارشی سازید. برای هر سایت یا پرتالی که نیاز است سفارشی شود، یک یادداشت در ستون سفارشی سازی از تعیین کاربرگ برنامه ریزی پرتال ها و سایت ها بنویسید.

 • برنامه ریزی سایتهای شخصی

یک سایت خصوصی یک فیلتر روی سایت پرتال یا سایت اینترنت دارد که محتوا بر اساس نقش کاربران فراهم می شود. اگر یک سایت شخصی را طراحی یا می کنید برای هر سایت تصمیم تان را در ستون شخصی سازی در ستون شخصی سازی کاربرگ برنامه ریزی پرتال ها و سایت ها ثبت کنید.

 1. طراحی مجموعه سایتها

یک مجموعه سایت یک مجموعه از سایت های سلسله مراتبی است که می توانند با همدیگر مدیریت شوند.

سایت ها داخل یک مجموعه سایت خصوصیات مشترکی دارند نظیر: حقوق دسترسی مشترک، گالری ها برای الگوها، نوع محتوا، و وب پارت ها، و ان ها اغلب یک پیمایش عمومی را به اشتراک می گذارند. همه سایت ها در مجموعه سایت با همدیگر در پایگاه داده SQLیکسان ذخیره می شوند. یک سایت پرتال اغلب به عنوان یک مجموعه سایت با وب سایت سطح بالا به عنوان یک صفحه خانگی از پرتال اجرا می شوند.

زمانیکه یک راهکار بر اساس MOSS 2007برنامه ریزی می کنید هر کدام از انواع زیر را در یک مجموعه سایت جداگانه بگذارید:

 • سایت های پرتال[8]
 • سایت های اینترنت (نمایشیا staging)
 • سایت های اینترنت (تولید یا  production)
 • همه تیم های سایت های مرتبط به یک سایت پرتال یا سایت اینترنت
 • سایت های مرکز اسناد
 • سایت های مرکز سوابق
 1. برنامه ریزی امنیتی

برنامه ریزی برای اهراز هویت و مجوز دهی به کاربران و گروه های کاری.

موارد برنامه ریزی امنیت شامل :

 • تعیین متدهای احراز هویت برای استفاده.
 • تعیین دسته های کاربران از راهکار تان.
 • تعیین سطوح برای اختصاص دادن به کاربران و گروه ها.
 • برنامه ریزی گروه های کاربران و اختصاص حقوق دسترسی گروه ها.
 • برنامه ریزی محیط هایی که مجوزهای دسترسی اعمال خواهند شد نظیر لیست ها، کتابخانه ها یا سایت ها.
 1. برنامه ریزی نیازهای جستجو

در تدارک برای برنامه ریزی جستجو برای هر سایت پرتال در کاربرگ برنامه ریزی پرتال و سایت های تعیین شده، محیط هایی که می تواند جستجو شود توسط هر مجموعه از کاربران نمایان سازید.

 1. برنامه ریزی یکپارچگی هوش تجاری

هوش تجاری اعضایی از سازمان را جهت جمع اوری،ذخیره ، تحلیل، و دستیابی به داده تجاری قادر می سازد. در تدارک برای برنامه ریزی هوش تجاری، در ستون هوش تجاری از کاربرگ برنامه ریزی پرتال ها و سایت های تعیین شده، همه سایت ها و سایت های پرتال که یکپارچگی هوش تجاری نیاز دارند مشخص کنید.

 1. برنامه ریزی مدیریت رکوردهاواسناد

در تدارک برای برنامه ریزی مدیریت سوابق و اسناد، در ستون مدیریت رکوردها و اسناد از کاربرگ برنامه ریزی پرتال ها و سایت های تعیین شده، همه سایت ها و سایت های پرتال که مدیریت سوابق و اسناد نیاز دارند را مشخص کنید.

 1. برنامه ریزی جریان کار

جریان کار فرایند تجاری در اسناد، وب پارت ها، و ایتم های لیست در MOSS 2007انجام می دهند . برای مثال، یک جریان کار می تواند مسیر را برای یک سند برای بازدید مشخص کند، پیگیری یک موضوع از طریق مراحل گوناگون، یا هدایت یک قرارداد میان یک فرایند تایید. در این جا همه سایت ها و پرتال هایی که نیاز به برنامه ریزی کاربرگ دارند در ستون کاربرگ تعیین کنید.

 1. برنامه ریزی فرمها

 در یک راهکار اساسی MOSS 2007فرم ها می توانند در جمع اوری اطلاعات و نمایش داده ها از منابع مختلف استفاده شوند، در فرایند تجاری، و در زمینه افزایش همکاری نیز به کار می روند.

برای مثال، در سایت اینترنت، می توانید فرم هایی را برای بررسی کاربران موجود و نشان دادن کاربران جاری طراحی کنید. در این جا نیز همه فرم هایی که نیاز به برنامه ریزی کاربرگ دارند در ستون فرم های کاربرگ مشخص کنید.

 1. برنامه ریزی پشتیبانی سایت

پشتیبانی سایت شامل:

 • برنامه ریزی برای cleanupکردن سایت و مدیریت سایت مرکزی.
 • تعیین مجوز سطوح دسترسی کاربران سایت، سایت های تیمی، ایجاد زیر سایت ها و پیمایش سایت ها
 • پیدا کردن و پاک کردن سایت های کهنه و قدیمی.
 • حفظ کارایی سایت های اینترنت و سایت های پرتال در سطح قابل قبول.

به دلیل اینکه پشتیبانی همه سایت ها و پرتال ها ضروری است، لازم نیست که ان را در  کاربرگ ثبت کنید.


[1]Governance

[2]Internet Persence Site

[3]Divisional or Team Portal Sites

[4]Rollup portal sites

[5]stage in

[6]Document Center site

[7]Records Center site

[8]Portal sites

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26