شنبه 2 تیر 1397 | Saturday 23 rd of June 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
2-4-4- طراحی فراهم کننده سرویس های به اشتراک گذاشته شده -SSP

 

یک SSPمجموعه ای از سرویسهای عمومی و مشترک را محیا می کند و داده ها را برای گروه های منطقی برنامه های کاربردی وب و سایت های مرتبط اماده می نماید. در این قسمت خلاصه ای از نحوه کار SSP  ها و پیشنهاداتی جهت معماری ان ها امده است.

سرویس هایی که توسط SSP  ها محیا می شوند:

  • سرویس های شخصی افراد: شامل پروفایل های کاربران یا سایت من
  • کاتلوگ داده های تجاری[1]: یک شمای یکپارچه از داده های ذخیره شده در محیط خارج از شیرپوینت
  • سرویس اکسل: صفحات گسترده به اشتراک گذاشته شده با استفاده از گزارش های ایجاد شده در صفحات داشبورد، راهی برای تحلیل داده های تجاری از کتابخانه های اتصال را محیا می کند.
  • سرویس جستجوی افیس: همه سایت های برنامه هاب تحت وب را با استفاده از SSPکرول می کند و یک فهرست واحد از همه محتویات، داده ها و ... فراهم می کند .
  • گزارشگیری های کاربرد پرتال: مدیران SSP  را قادر می سازد تا داده های مربوط به کاربرد سایت جمع اوری شود، و سلسله مراتب سایت ها را به طور کلی مشاهده کنند و گزارشگیری های مربوط به ان ها را انجام دهند.

 

تنظیماتSSPدرسطحمجموعه[2]

یک مجموعه سرور می تواند میزبان یک یا چند SSP  باشد هم چنین می تواند از سرویسهای محیا شده توسط یک SSP  روی مجموعه سرور دیگر نیز استفاده کند.

یکی از مهمترین مسائلی که در طراحی SSPمطرح می شود تعداد SSPهای روی مجموعه سرور است.

گاهی جداسازی محتوا به نحوی است که نیاز به ایجاد SSPجداگانه وجود دارد. از جمله مواردی که می توان به ان اشاره کرد کلاسهای متفاوت کاربران است  (مثلاً کاربران اینترانت، کاربرانی با سطح دسترسی ناشناس و ...) . همچنین گاهی جداسازی محتوا از نظر امنیتی مهم به نظر می رسد در این شرایط بهتر است از SSPجداگانه استفاده شود مانند مرکز سوابق.

لازم به ذکر است که با اضافه کردن هر SSPکارایی مجموعه سرور کاهش می یابد پس لازم است با یک براورد صحیح و با در نظر گرفتن ریسک های موجود تصمیم درستی در مورد تعداد SSPها اتخاذ گردد.

MOSSبه سازمان ها کمک می کند تا بر روی مواردی چون محتوا، ساده و مؤثر سازی فرایندهای تجاری، دسترسی به اطلاعات و به اشتراک گذاری ان ها، کنترل داشته باشند. برای رسیدن به کارایی بالا و داشتن سازمان قابل مدیریت، باید به کنترل یک یا چند ناحیه زیر توجه کنیم:

 [1]Business Data Catalog - BDC

[2]Farm

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26