جمعه 31 فروردین 1397 | Friday 20 th of April 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
2-6-3- روش کار

کار فارسی سازی شیرپوینت از حدود اواخر سال 1387 شروع شد. برای این کار علاوه بر کار فنی که باید انجام شود، با حدود 50،000 خط جهت ترجمه مواجه بودیم.

شروع کار ما با جستجو در مورد چگونگی ایجاد بسته نصب زبان[1]برای شیرپوینت و یا موارد مشابه انجام شد. که نتیجه خاصی در بر نداشت. مطلبی مرتبط با این موضوع در سایت ها، وبلاگ ها و ... به هیچ زبانی پیدا نمی شد. بنابراین راه سعی و خطا را پیش گرفتیم.

از انجا که یک زیرشاخه مهم در شیرپوینت مسیر زیر است، به بررسی فایل های موجود در این زیرشاخه پرداختیم.

 C:Program FilesCommon FilesMicrosoft SharedWeb Server Extension12

در این زیر شاخه، پوشه های Resourcesو ConfigResourcesو ConfigAdminResourcesفایل هایی با نوع *.resxوجود دارد.

بعضی از فارسی سازها به ترجمه و تغییر همین فایل ها بسنده کرده اند. با این کار سایت ها فارسی خواهند شد، اما مشکلاتی پیش خواهد امد:

  • فقط قسمت هایی از شیرپوینت فارسی می شود.
  • سایت های انگلیسی که قبلا ایجاد شده هم فارسی خواهند شد.
  • دیگر نمی توان سایت انگلیسی ایجاد نمود، بنابراین سایت های چند زبانه نخواهید داشت.
  • مراحل ایجاد جریان کار انگلیسی باقی خواهد ماند.

برای رفع این مشکلات، باید از این فایل ها کپی تهیه نمود، Valueهای موجود در فایل را ترجمه کرده و نام فایل را از xxxx.resxبه xxxx.fa-IR.resxتغییر نام داد.

بدیهی است لغات و اصطلاحات به کار برده شده در شیرپوینت، در تمام قسمت ها باید با یک معنای یکسان، صحیح و کاربردی جایگزین شود. بنابراین برای انجام کار گروهی نیاز به ایجاد یک فرهنگ لغات یا به عبارتی اصطلاح نامه برای شیرپوینت بود. این اصطلاح نامه ایجاد شد و ترجمه فایل های مربوطه انجام شد.

همانطور که گفته شد، علاوه بر فایل های resx، فایل هایی با نوع XML، js، SQL، HTMو ... جهت ترجمه وجود داشت. همچنین شیرپوینت برای برخی از برچسب ها، Dllهایی را در Global Assembly Catch (GAC)اضافه می کند.

برای تولید فارسی ساز برخی از شرکت ها dllهایی را خود ایجاد کرده  و به GACاضافه می کنند، این کار به دلیل اینکه بعضا این dllها استاندارد های مایکروسافت را رعایت نمی کند، در بعضی موارد با مشکل مواجه می شوند.

برای این کار ما با روشی این dllها را باز کرده، به کد پروژه C#تبدیل کرده و resxهای موجود در ان ها را ترجمه کردیم. در نهایت dllپروژه را با Cultureفارسی faتولید کرده و به GACسرور اضافه کردیم. چگونگی اضافه کردن این dllها به GACو برقراری ارتباط ان ها با شیرپوینت نیاز به اجرای دستوراتی در cmdو تنظیماتی در dllو سرور دارد.

بایستی توجه داشت که بعد از نصب بسته های زبان استاندارد مایکروسافت در سرور زیرشاخه 12 پوشه هایی با LCIDمرتبط با زبان ایجاد می شود و فایل های مربوط به پک در این پوشه ها کپی می شود. LCIDزبان انگلیسی 1033 و زبان فارسی 1065 می باشد.

موضوع قابل توجه دیگر این است که در شیرپوینت هنگام ایجاد سایت یا مجموعه سایت بایستی امکان انتخاب زبان سایت وجود داشته باشد. و کاربر بتواند از بین زبان های انگلیسی و زبان هایی که پک ان ها روی سرور نصب شده، یک گزینه را انتخاب کند. مطابق شکل و این ویژگی در فارسی ساز ما لحاظ شده است.

شکل ‏2‑10- امکان انتخاب زبان در ایجاد سایت فارسی

و اما مورد دیگری که در شیرپوینت مطرح است، بحث چیدمان و استفاده از CSS (Cascading Style Sheet)ها می باشد. شیرپوینت برای تنظیم چیدمان صفحات مثل فونت، اندازه، رنگ زمینه صفحه یا کلمات، رنگ لینک ها و ... از یک سری فایل cssاستفاده می کند. این فایل ها و کلاس ها در پوشه..12TemplateLayout1033قرار دارد. این فایل ها باید در پوشه 1065 کپی شوند و تغییرات مربوط به راست چین کردن صفحات، متن ها، تصاویر، بولت ها و ... انجام شود.

اخیرا شرکت هایی در زمینه فارسی سازی شیرپوینت کار کرده اند، اما فقط دو یا سه شرکت به طور کامل شیرپوینت را فارسی کرده اند. از میان شرکت هایی که در زمینه فارسی سازی شناخته شده تر هستند می توان شرکت راهکار خلاق و گستره نگار و امپیکو(نماینده ادسافت) را نام برد.

با توجه به این که این محصول در ایران با این ویژگی ها برای نصب روی هر سرور با قیمت حدود 400 تا 600 هزار تومان فروخته می شود و این که برای ارئه مستندات روش کار بعلاوه محصول مبلغ 5 تا 7 میلیون پیشنهاد شده است؛ جهت حفظ محرمانگی محصول توضیح کامل روش کار مقدور نیست.


 [1]Language Pack  

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26