جمعه 28 مهر 1396 | Friday 20 th of October 2017 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-1-1- سیاست های اجرایی سازمان فرهنگی تفریحی
  1. افزایش ظرفیت و مخاطبین مراکز فرهنگی با تغییر رویکرد از برنامه های کلاس محور و معلم محور به برنامه های متکی بر فناوری اطلاعات و مخاطب محور
  2. بهره گیری از درامدها ( در حد امکان ) در برنامه های توسعه و بازسازی توانمندی فرهنگی و اطلاع رسانی .
  3. اموزش و ارتقاء و تعالی مستمر دست اندرکاران ( مدیران ، کارشناسان ، مربیان و ... )
  4. تقویت زیرساخت های اطلاعاتی و ITو ایجاد شبکه ارتباطی گسترده .
  5. بهره گیری از مجموعه توانمندی های فرهنگی ادارات و سازمانها به ویژه مراکز و امکانات موجود در محلات و تلاش در جهت تاثیرگذاری بر برنامه های فرهنگی انها با بهره گیری از مشارکت ، تفاهم نامه ها و ...
  6. ارتقاء توانمندی سازمان به ویژه در زمینه افزایش فروش خدمات . ( تلاش در جهت افزایش فروش خدمات در حد 20 میلیارد ریال )
  7. بهره گیری از مکانیزم برنامه ریزی ارتباطات در تعامل تبلیغات شهری و ترویج فرهنگ شهروندی
  8. تحقق ساختار سازمانی درحدی که برای امور مدیریتی و هماهنگی ضرورت دارد و واگذاری امور اجرایی و کارشناسی به مجریان و افراد خارج از سازمان. 
Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26