جمعه 28 مهر 1396 | Friday 20 th of October 2017 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-1-3- راهبردهای سازمان فرهنگی تفریحی
  1. شناسایی نیازها و مقدورات و تطبیق برنامه‌های فرهنگی با نیازها و انتظارات شهروندان.
  2. بهره برداری شبکه ارتباطی گسترده باشهروندان به منظور سنجش اثربخشی فعالیتها و بهره‌گیری از ان در شناسایی اولویت‌های سرمایه‌گذاری‌های فرهنگی  .
  3. بهره گیری مؤثر از رسانه و ITدر جلب جوانان و غنی سازی و تعالی فعالیت‌های فرهنگی
  4. افزایش نگرش مثبت شهروندان نسبت به کارکرد شهرداری
Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26