شنبه 2 تیر 1397 | Saturday 23 rd of June 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-1-4-2- دیگر مشکلات داخلی سازمان
  • عدم هماهنگی لازم و مناسب میان واحدهای سازمانی.
  • عدم وجود انسجام در اطلاعات سازمان.
  • عدم وجود امنیت مناسب اطلاعات حساس سازمانی.
  • عدم تقسیم کار مناسب میان کارکنان.
  • عدم تمرکز مدیریت بر پروژههای سازمان.
  • دوبارهکاری فعالیتها.
  • عدم وجود ارتباط کافی میان کارکنان سازمان.
  • عدم اطلاعرسانی مناسب اخبار و اطلاعات در سازمان. 
Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26